Cursusagenda

Opleidingen

Cursusagenda

dinsdag 28 mei 2019
Webinar mei: Wet Arbeidsmarkt in Balans
Er ligt weer een nieuw wetsvoorstel om flexcontracten nog vaster en onaantrekkelijker te maken en vaste contracten weer flexibler. Met welke maatregelen moet u al rekening gaan houden?

maandag 3 juni 2019
Masterclass Arbeidsrecht
Intensieve studiedag, waarin dieper wordt ingegaan op de diverse manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd en wat de daarbij in acht te nemen aandachtspunten zijn.

dinsdag 4 juni 2019
Wet Arbeidsmarkt in Balans
In juli 2015 is het arbeidsrecht drastisch op de schop gegaan. Eindelijk zijn we een beetje gewend, staan er per 1 januari 2020 wederom een flink aantal wijzigingen op stapel.

donderdag 13 juni 2019
Arbeidsongeschiktheid
Kennis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is onmisbaar bij arbeidsongeschiktheid van werknemer. Tijdens deze studiedag wordt o.a. stilgestaan bij beoordeling door UWV van poortwacht

maandag 17 juni 2019
Wet Arbeidsmarkt in Balans
In juli 2015 is het arbeidsrecht drastisch op de schop gegaan. Eindelijk zijn we een beetje gewend, staan er per 1 januari 2020 wederom een flink aantal wijzigingen op stapel.

dinsdag 18 juni 2019
PDL - Module Personeel, Organisatie en Communicatie
Module POC van deze vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 18 juni 2019
Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)
Vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 25 juni 2019
Juni-webinar: De beslagvrije voet
Er zijn met spoed tussenmaatregelen genomen voordat de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in 2021 ingaat. Tijdens dit webinar hoort u hier alles over alsmede over de vaststelling beslagvrije voet.

donderdag 27 juni 2019
Masterclass VPS
Tijdens deze studiedag wordt gewerkt met praktijkcasuistïek. Er wordt aandacht besteed aan o.a. de voor de praktijk "lastige" onderwerpen, actuele ontwikkelingen, veranderingen en toepassingen.

maandag 1 juli 2019
Cafetariaregeling in de praktijk
Voor het vasthouden en aantrekken van personeel is een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket belangrijk. Ontdek hoe dit ook leiden tot een kostenbesparing.

dinsdag 2 juli 2019
Payroll English
Hoe legt u Payrollzaken uit in het Engels? Na deze training bent u in staat met meer zelfvertrouwen hierover een gesprek te voeren.

dinsdag 30 juli 2019
Juli-webinar: Payrollconstructie
Het programma van dit webinar wordt 1 tot 3 maanden van tevoren vastgesteld

dinsdag 27 augustus 2019
Webinar augustus: Werkgeversaansprakelijkheid
Het programma van dit webinar wordt 1 tot 3 maanden van tevoren vastgesteld

dinsdag 3 september 2019
Wet Arbeidsmarkt in Balans
In juli 2015 is het arbeidsrecht drastisch op de schop gegaan. Eindelijk zijn we een beetje gewend, staan er per 1 januari 2020 wederom een flink aantal wijzigingen op stapel.

dinsdag 3 september 2019
PDL - Module Arbeidsrecht en Sociale zekerheid
Module ASZ van deze vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 3 september 2019
Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)
Vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

donderdag 5 september 2019
Update salarisadministratie
De salarisadministratie opfrisdag, waarin aandacht wordt besteed aan actuele ontwikkelingen binnen de salarisadministratie en -advisering.

maandag 9 september 2019
Adviesvaardigheden 2-daagse
Praktische training waarin de trainer u bijbrengt hoe u mensen enthousiast maakt voor uw ideeën en goede samenwerkingsrelaties weet te creëren.

maandag 9 september 2019
Vakopleiding Payroll Services (VPS)
VPS: de logische vervolgstap op weg van salarisadministrateur naar payrollprofessional op HBO niveau.

maandag 9 september 2019
VPS module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid
Module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid van deze vanuit de praktijk opgebouwde Vakopleiding Payroll Services

maandag 9 september 2019
VPS module Communicatie
Onderdeel Communicatie van de module POC van deze vanuit de praktijk opgebouwde Vakopleiding Payroll Services

donderdag 12 september 2019
AVG in de praktijk, voor HR- en salarisadministratie
Op 25 mei 2018 werd de AVG van kracht. Welke impact hebben de Europese privacyregels nu in de praktijk op uw administratie?

maandag 16 september 2019
Update, werknemer uit dienst
Vragen als, kan een contract opnieuw worden verlengd? Mijn werknemer functioneert niet goed, hoe bereid ik een ontslag voor? Aan de hand van jurisprudentie komen deze vragen en vele andere onderwerpen

dinsdag 17 september 2019
Leergang Grensoverschrijdende arbeid
De complete leergang waarin u alles leert over fiscale, arbeidsrechtelijke, pensioen- en socialezekerheidsaspecten van grensarbeid.

dinsdag 24 september 2019
Webinar september: Prinsjesdag in vogelvlucht
Het programma van dit webinar wordt 1 tot 3 maanden van tevoren vastgesteld

donderdag 26 september 2019
Excel, de basis en meer
Praktische en slimme basistips voor efficiënter rekenen met Excel, waar iedere HR- en salarisadministrateur zijn voordeel mee kan doen.

maandag 30 september 2019
Check de Loonstrook
Ondanks alle pogingen van de overheid om de loonstrook eenvoudiger te maken blijft de loonstrook voor de meeste werknemers lastige materie.

dinsdag 1 oktober 2019
Communiceren met lef en zonder spanning
Hoe zou u het vinden als u gewoon durft te zeggen wat u denkt, vindt of voelt? En als u lastige gesprekken voortaan meteen aangaat zonder er eerst een nacht wakker te liggen?

donderdag 3 oktober 2019
Update salarisadministratie
De salarisadministratie opfrisdag, waarin aandacht wordt besteed aan actuele ontwikkelingen binnen de salarisadministratie en -advisering.

dinsdag 8 oktober 2019
Employability begeleiden
Voor de salarisprof van morgen gaat het steeds minder om accuraat en nauwkeurig, en steeds meer om analyserend, coördinerend. Bent u op de goede weg?

donderdag 10 oktober 2019
Excel, data-analyse en presentatie
Bent u goed bekend met Excel en gebruikt u het programma zeer regelmatig, dan leert u in deze praktische training hoe u supersnel data kunt analyseren en deze mooi en overzichtelijk kunt presenteren.

vrijdag 11 oktober 2019
Wet Arbeidsmarkt in Balans
In juli 2015 is het arbeidsrecht drastisch op de schop gegaan. Eindelijk zijn we een beetje gewend, staan er per 1 januari 2020 wederom een flink aantal wijzigingen op stapel.

maandag 14 oktober 2019
Leergang Pensioendeskundige
De meest efficiënte weg naar inzicht in alle aspecten van pensioen. Toegesneden op uw vakgebied; gebaseerd op de kennis die in uw vakgebied nodig is.

dinsdag 22 oktober 2019
PDL - Module Loonheffingen
Module LH van deze vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 22 oktober 2019
Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)
Vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

maandag 28 oktober 2019
Boekhouden voor de Salarisadministrateur - Vervolg
De journaalpost heeft voor u geen geheimen meer; tijdens deze dag wordt dieper ingegaan op de aansluiting van de salaris- en grootboekadministratie.

dinsdag 29 oktober 2019
Update Arbeidsrecht
In de studiedag Update Arbeidsrecht wordt u aan de hand van casussen, opgesteld o.b.v. actuele en nieuwe wetgeving, weer helemaal bijgepraat. U actualiseert uw kennis van het arbeidsrecht waardoor u e

dinsdag 29 oktober 2019
Oktober-webinar: Pensioenactualiteiten 2019
Er staat veel te gebeuren op pensioengebied. De gevolgen van de wetswijzigingen worden voor u op een rij gezet.

maandag 4 november 2019
Update Sociale Zekerheid
Kunt u nog bijhouden wat er speelt op het gebied van sociale zekerheid en weet u nog hoe u een van de grootste kostenposten voor een werkgever in de hand moet houden?

dinsdag 5 november 2019
Procesoptimalisatie 2-daagse
In de studiedag-tweedaagse Procesoptimalisatie staan uw processen centraal en hoe deze zo “slank” mogelijk kunnen worden ingericht.

maandag 11 november 2019
Update Arbeidsrecht
In de studiedag Update Arbeidsrecht wordt u aan de hand van casussen, opgesteld o.b.v. actuele en nieuwe wetgeving, weer helemaal bijgepraat. U actualiseert uw kennis van het arbeidsrecht waardoor u e

maandag 25 november 2019
Upgrade Loonheffingen
Vanaf 2019 zijn er meer loonbelastingtabellen. Deze belangrijke wijzigingen en het verbreden en verdiepen van uw kennis van loonheffingen zijn de speerpunten voor deze dag.

dinsdag 26 november 2019
November-webinar: Oproepcontracten
Hoe regelt u ontslag van een werknemer na 2 jaar ziekte, wanneer kan een werkgever de compensatie aanvragen en hoe hoog, wat zijn de haken en ogen die aan een dergelijk ontslag kunnen kunnen kleven.

dinsdag 26 november 2019
Actualiteitendag
Wat wijzigt er per 1 januari 2020? Waar moet u aan denken? Wat zijn de gevolgen voor de loonberekening? De actualiteitendag waar u mee verder kunt.

woensdag 27 november 2019
Actualiteitendag
Wat wijzigt er per 1 januari 2020? Waar moet u aan denken? Wat zijn de gevolgen voor de loonberekening? De actualiteitendag waar u mee verder kunt.

dinsdag 3 december 2019
Actualiteitendag
Wat wijzigt er per 1 januari 2020? Waar moet u aan denken? Wat zijn de gevolgen voor de loonberekening? De actualiteitendag waar u mee verder kunt.

dinsdag 10 december 2019
Actualiteitendag
Wat wijzigt er per 1 januari 2020? Waar moet u aan denken? Wat zijn de gevolgen voor de loonberekening? De actualiteitendag waar u mee verder kunt.

donderdag 12 december 2019
Actualiteitendag
Wat wijzigt er per 1 januari 2020? Waar moet u aan denken? Wat zijn de gevolgen voor de loonberekening? De actualiteitendag waar u mee verder kunt.

dinsdag 17 december 2019
December-webinar: Actualiteiten
Het programma van dit webinar wordt 1 tot 3 maanden van tevoren vastgesteld

dinsdag 28 januari 2020
webinar januari
Het programma van dit webinar wordt 1 tot 3 maanden van tevoren vastgesteld

dinsdag 4 februari 2020
PDL - Module Personeel, Organisatie en Communicatie
Module POC van deze vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 4 februari 2020
Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)
Vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 25 februari 2020
Webinar februari:
Het programma van dit webinar wordt 1 tot 3 maanden van tevoren vastgesteld

dinsdag 3 maart 2020
PDL - Module Arbeidsrecht en Sociale zekerheid
Module ASZ van deze vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 3 maart 2020
Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)
Vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

maandag 9 maart 2020
Vakopleiding Payroll Services (VPS)
VPS: de logische vervolgstap op weg van salarisadministrateur naar payrollprofessional op HBO niveau.

maandag 9 maart 2020
VPS module Loonheffingen
Module Loonheffingen van deze vanuit de praktijk opgebouwde Vakopleiding Payroll Services

maandag 9 maart 2020
VPS module Personeel en organisatie
Onderdeel Personeel en Organisatie van de module POC van deze vanuit de praktijk opgebouwde Vakopleiding Payroll Services

donderdag 26 maart 2020
Werkkostenregeling, puntjes op de i
Er komt een tweeschijvenstelsel, de vergoeding aanvragen VOG wordt een gerichte vrijstelling. Kortom, we zetten de puntjes op de i in deze praktijkgerichte training over de Werkkostenregeling.

dinsdag 31 maart 2020
Webinar maart:
Het programma van dit webinar wordt 1 tot 3 maanden van tevoren vastgesteld

donderdag 2 april 2020
Loonkostensubsidies
Op 1 januari 2017 ging het loonkosten-subsidiesysteem weer eens op de schop. Hoe profiteert u van de nieuwe subsidieregels?

dinsdag 7 april 2020
AVG in de praktijk, voor HR- en salarisadministratie
Op 25 mei 2018 werd de AVG van kracht. Welke impact hebben de Europese privacyregels nu in de praktijk op uw administratie?

dinsdag 21 april 2020
PDL - Module Loonheffingen
Module LH van deze vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 21 april 2020
Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)
Vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 28 april 2020
Webinar april:
Het programma van dit webinar wordt 1 tot 3 maanden van tevoren vastgesteld

donderdag 7 mei 2020
Payroll (in) control
Toenemende automatisering zorgt voor steeds grotere datastromen, die allemaal zeer nuttig zijn. Maar hoe houdt u die in de hand? Zorg dat u uw payroll volledig beheerst!

donderdag 28 mei 2020
Boekhouden voor de Salarisadministrateur - Basis
De eerste stap in het boekhouden als Salarisadministrateur! Goed inzicht in het maken van journaalposten ten behoeve van de grootboekadministratie.

dinsdag 16 juni 2020
PDL - Module Personeel, Organisatie en Communicatie
Module POC van deze vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 16 juni 2020
Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)
Vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 1 september 2020
PDL - Module Arbeidsrecht en Sociale zekerheid
Module ASZ van deze vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 1 september 2020
Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)
Vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

maandag 7 september 2020
Vakopleiding Payroll Services (VPS)
VPS: de logische vervolgstap op weg van salarisadministrateur naar payrollprofessional op HBO niveau.

maandag 7 september 2020
VPS module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid
Module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid van deze vanuit de praktijk opgebouwde Vakopleiding Payroll Services

maandag 7 september 2020
VPS module Communicatie
Onderdeel Communicatie van de module POC van deze vanuit de praktijk opgebouwde Vakopleiding Payroll Services

dinsdag 20 oktober 2020
PDL - Module Loonheffingen
Module LH van deze vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 20 oktober 2020
Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)
Vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

x
Deze website gebruikt cookies. Bekijk de privacy verklaring voor meer informatie. Privacy verklaring. Prima!