Cursusagenda

Opleidingen

Cursusagenda

dinsdag 21 april 2020
PDL - Module Loonheffingen
Module LH van deze uit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 21 april 2020
Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)
Vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 28 april 2020
Webinar april: Loonaangifte, wijzigingen per 01-01-2020
Loonaangifte: wat is er per 1 januari 2020 allemaal veranderd vaak gemaakte fouten worden tijdens dit webinar besproken.

maandag 25 mei 2020
Procesoptimalisatie in het loon(kosten)traject - vervolg
In de studiedag Procesoptimalisatie II staan uw processen centraal en hoe deze zo “slank” mogelijk kunnen worden ingericht. Deze workshop is een vervolg op de studiedag Procesoptimalisatie - basis

dinsdag 26 mei 2020
Webinar mei:
Het programma van dit webinar is nog niet bekend. De inhoud van webinars wordt 1 tot 3 maanden van tevoren vastgesteld.

donderdag 28 mei 2020
Alles over de loonaangifte
Door goed inzicht te hebben in de verwerking van de loonaagifte bij u en de Belastingdienst voorkomt u fouten en daarmee u dus ook onnodige kosten.

donderdag 4 juni 2020
Rust en overzicht in de HR- salarisadministratie
Wordt u geleefd door druk en mutaties op het laatste moment? Dan is het tijd voor een dag(-je) rust en overzicht!

maandag 8 juni 2020
Inleiding Grensoverschrijdende Arbeid
Onmisbare basiskennis voor iedere Payroll- en HRM professional die te maken heeft met grensoverschrijdende arbeid.

dinsdag 9 juni 2020
Masterclass Arbeidsrecht
Intensieve studiedag, waarin dieper wordt ingegaan op de diverse manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd en wat de daarbij in acht te nemen aandachtspunten zijn.

donderdag 11 juni 2020
Premiedifferentiatie WW
Vanaf 1-1-2020 bepaalt de soort arbeidsovereenkomst de hoogte van de WW-premie. Past u de verkeerde premie toe, dan is dat altijd duur. Zorg dus dat u weet waar u op moet letten.

donderdag 11 juni 2020
Rust en overzicht in de HR- salarisadministratie
Wordt u geleefd door druk en mutaties op het laatste moment? Dan is het tijd voor een dag(-je) rust en overzicht!

dinsdag 16 juni 2020
Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)
Vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

donderdag 18 juni 2020
CAO Bouw
Bouw & Infra kent een gecompliceerde cao, vooral door verschillende bepalingen omtrent loon, toeslagen en kostenvergoedingen voor verschillende personeelsgroepen. Genoeg stof voor een studiedag.

donderdag 25 juni 2020
Werkkostenregeling, puntjes op de i
Er komt een tweeschijvenstelsel, de vergoeding aanvragen VOG wordt een gerichte vrijstelling. Kortom, we zetten de puntjes op de i in deze praktijkgerichte training over de Werkkostenregeling.

maandag 29 juni 2020
Payroll English
Hoe legt u Payrollzaken uit in het Engels? Na deze training bent u in staat met meer zelfvertrouwen hierover een gesprek te voeren.

dinsdag 30 juni 2020
Webinar juni:
Het programma van dit webinar wordt 1 tot 3 maanden van tevoren vastgesteld

dinsdag 28 juli 2020
Webinar juli:
Het programma van dit webinar wordt 1 tot 3 maanden van tevoren vastgesteld

dinsdag 25 augustus 2020
Webinar augustus:
Als werkgever moet je er voor zorgen dat de werknemers een veilige werkplek hebben. In dit webinar wordt o.a. aandacht besteed aan de zorgplicht van de werkgever en de jurisprudentie.

dinsdag 1 september 2020
PDL - Module Arbeidsrecht en Sociale zekerheid
Module ASZ van deze uit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 1 september 2020
Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)
Vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

maandag 7 september 2020
Vakopleiding Payroll Services (VPS)
VPS: de logische vervolgstap op weg van salarisadministrateur naar payrollprofessional op HBO niveau.

maandag 7 september 2020
VPS module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid
Module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid van deze uit de praktijk opgebouwde Vakopleiding Payroll Services.

maandag 7 september 2020
VPS module Personeel en organisatie
Onderdeel Personeel en Organisatie van de module POC van deze uit de praktijk opgebouwde Vakopleiding Payroll Services.

dinsdag 8 september 2020
Loonkostensubsidies
Op 1 januari 2017 ging het loonkosten-subsidiesysteem weer eens op de schop. Hoe profiteert u van de nieuwe subsidieregels?

donderdag 10 september 2020
Update salarisadministratie
De salarisadministratie opfrisdag, waarin aandacht wordt besteed aan actuele ontwikkelingen binnen de salarisadministratie en -advisering.

vrijdag 11 september 2020
Samenwerking tussen Finance en Payroll
De trainer gaat met u in op al die momenten waar Finance en Payroll elkaar raken. Waar neemt de ene afdeling beslissingen die gevolgen hebben voor de andere, en hoe stemmen we dat af?

maandag 21 september 2020
Leergang Grensoverschrijdende arbeid
De complete leergang waarin u alles leert over fiscale, arbeidsrechtelijke, pensioen- en socialezekerheidsaspecten van grensarbeid.

dinsdag 22 september 2020
Samenwerking tussen HR en Payroll
HR-beleid heeft vaak gevolgen voor de loonkosten, maar het is de salarisadministrateur die daar het overzicht over heeft. Zorg er daarom voor dat de samenwerking optimaal verloopt.

maandag 28 september 2020
Masterclass VPS
Tijdens deze studiedag wordt gewerkt met praktijkcasuistïek. Er wordt aandacht besteed aan o.a. de voor de praktijk "lastige" onderwerpen, actuele ontwikkelingen, veranderingen en toepassingen.

dinsdag 29 september 2020
Webinar september: Prinsjesdag in vogelvlucht
Het programma van dit webinar wordt 1 tot 3 maanden van tevoren vastgesteld

woensdag 30 september 2020
Aantrekkelijk en effectief schrijven
Als u documenten schrijft wilt u ook dat deze gelezen worden. In deze training leert u hoe u met eenvoudige ingrepen uw teksten aantrekkelijk en effectief kunt maken.

donderdag 1 oktober 2020
Payroll (in) control
Toenemende automatisering zorgt voor steeds grotere datastromen, die allemaal zeer nuttig zijn. Maar hoe houdt u die in de hand? Zorg dat u uw payroll volledig beheerst!

dinsdag 6 oktober 2020
Cafetariaregeling in de praktijk
Voor het vasthouden en aantrekken van personeel is een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket belangrijk. Ontdek hoe dit ook leiden tot een kostenbesparing.

dinsdag 6 oktober 2020
Wet Arbeidsmarkt in Balans in de praktijk
Na een jaar van voorbereiding is het nu tijd om in de praktijk van de WAB te duiken.

donderdag 8 oktober 2020
Juridische vaardigheden
Zoekt u wel eens in de originele wetteksten? En weet u die makkelijk te vinden en juist te interpreteren? Tijdens deze studiedag duikt u dieper in de wetteksten die aan uw vak ten grondslag liggen.

maandag 12 oktober 2020
AVG in de praktijk, voor HR- en salarisadministratie
Op 25 mei 2018 werd de AVG van kracht. Welke impact hebben de Europese privacyregels nu in de praktijk op uw administratie?

dinsdag 20 oktober 2020
PDL - Module Loonheffingen
Module LH van deze uit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 20 oktober 2020
Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)
Vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 27 oktober 2020
Webinar oktober:
Het programma van dit webinar wordt 1 tot 3 maanden van tevoren vastgesteld

maandag 2 november 2020
Employability begeleiden
Voor de salarisprof van morgen gaat het steeds minder om accuraat en nauwkeurig, en steeds meer om analyserend, coördinerend. Bent u op de goede weg?

dinsdag 3 november 2020
Aantrekkelijk en effectief schrijven
Als u documenten schrijft wilt u ook dat deze gelezen worden. In deze training leert u hoe u met eenvoudige ingrepen uw teksten aantrekkelijk en effectief kunt maken.

donderdag 5 november 2020
Update Arbeidsrecht
In de studiedag Update Arbeidsrecht wordt u aan de hand van casussen, opgesteld o.b.v. actuele en nieuwe wetgeving, weer helemaal bijgepraat. U actualiseert uw kennis van het arbeidsrecht.

donderdag 12 november 2020
Update Sociale Zekerheid
Kunt u nog bijhouden wat er speelt op het gebied van sociale zekerheid en weet u nog hoe u een van de grootste kostenposten voor een werkgever in de hand moet houden?

donderdag 19 november 2020
Upgrade Loonheffingen
Vanaf 2019 zijn er meer loonbelastingtabellen. Deze belangrijke wijzigingen en het verbreden en verdiepen van uw kennis van loonheffingen zijn de speerpunten voor deze dag.

maandag 23 november 2020
Actualiteitendag
Wat wijzigt er per 1 januari a.s.? Waar moet u aan denken? Wat zijn de gevolgen voor de loonberekening? De Actualiteitendag waar u mee verder kunt.

dinsdag 24 november 2020
Actualiteitendag
Wat wijzigt er per 1 januari a.s.? Waar moet u aan denken? Wat zijn de gevolgen voor de loonberekening? De Actualiteitendag waar u mee verder kunt.

dinsdag 24 november 2020
Webinar november:
Het programma van dit webinar wordt 1 tot 3 maanden van tevoren vastgesteld

dinsdag 1 december 2020
Actualiteitendag
Wat wijzigt er per 1 januari a.s.? Waar moet u aan denken? Wat zijn de gevolgen voor de loonberekening? De Actualiteitendag waar u mee verder kunt.

donderdag 3 december 2020
Actualiteitendag
Wat wijzigt er per 1 januari a.s.? Waar moet u aan denken? Wat zijn de gevolgen voor de loonberekening? De Actualiteitendag waar u mee verder kunt.

donderdag 10 december 2020
Actualiteitendag
Wat wijzigt er per 1 januari a.s.? Waar moet u aan denken? Wat zijn de gevolgen voor de loonberekening? De Actualiteitendag waar u mee verder kunt.

dinsdag 22 december 2020
December-webinar: Nieuwe Wet- en regelgeving in vogelvlucht
Het programma van dit webinar wordt 1 tot 3 maanden van tevoren vastgesteld

maandag 15 maart 2021
Vakopleiding Payroll Services (VPS)
VPS: de logische vervolgstap op weg van salarisadministrateur naar payrollprofessional op HBO niveau.

maandag 15 maart 2021
VPS module Loonheffingen
Module Loonheffingen van deze uit de praktijk opgebouwde Vakopleiding Payroll Services.

maandag 15 maart 2021
VPS module Communicatie
Onderdeel Communicatie van de module POC van deze uit de praktijk opgebouwde Vakopleiding Payroll Services.

maandag 6 september 2021
Vakopleiding Payroll Services (VPS)
VPS: de logische vervolgstap op weg van salarisadministrateur naar payrollprofessional op HBO niveau.

maandag 6 september 2021
VPS module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid
Module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid van deze uit de praktijk opgebouwde Vakopleiding Payroll Services.

maandag 6 september 2021
VPS module Personeel en organisatie
Onderdeel Personeel en Organisatie van de module POC van deze uit de praktijk opgebouwde Vakopleiding Payroll Services.

x
Deze website gebruikt cookies. Bekijk de privacy verklaring voor meer informatie. Privacy verklaring. Prima!