Cursusagenda

Opleidingen

Cursusagenda

dinsdag 28 juli 2020
Webinar juli: Pensioenactualiteiten 2020
De regels rond pensioen gaan veranderen. Wat houdt dat in en wat gaat u er van merken?

dinsdag 25 augustus 2020
Webinar augustus: het concurrentiebeding
Het programma van dit webinar wordt 1 tot 3 maanden van tevoren vastgesteld

dinsdag 1 september 2020
PDL - Module Arbeidsrecht en Sociale zekerheid
Module ASZ van deze uit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 1 september 2020
Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)
Vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

donderdag 3 september 2020
Payroll Rhetoriek 3daagse
In deze compleet nieuwe cursusopzet combineren we vakinhoudelijke kennis met persoonlijke vaardigheden. Wat willen uw klanten weten en hoe voldoet u aan hun verwachtingen?

donderdag 3 september 2020
Procesoptimalisatie in het loon(kosten)traject - vervolg
In de studiedag Procesoptimalisatie II staan uw processen centraal en hoe deze zo “slank” mogelijk kunnen worden ingericht. Deze workshop is een vervolg op de studiedag Procesoptimalisatie - basis

maandag 7 september 2020
Payroll (in) control
Toenemende automatisering zorgt voor steeds grotere datastromen, die allemaal zeer nuttig zijn. Maar hoe houdt u die in de hand? Zorg dat u uw payroll volledig beheerst!

dinsdag 8 september 2020
Loonkostensubsidies
Op 1 januari 2017 ging het loonkosten-subsidiesysteem weer eens op de schop. Hoe profiteert u van de nieuwe subsidieregels?

dinsdag 8 september 2020
Vakopleiding Payroll Services (VPS)
VPS: de logische vervolgstap op weg van salarisadministrateur naar payrollprofessional op HBO niveau.

dinsdag 8 september 2020
VPS module Personeel en organisatie
Onderdeel Personeel en Organisatie van de module POC van deze uit de praktijk opgebouwde Vakopleiding Payroll Services.

donderdag 10 september 2020
Update salarisadministratie
De salarisadministratie opfrisdag, waarin aandacht wordt besteed aan actuele ontwikkelingen binnen de salarisadministratie en -advisering.

vrijdag 11 september 2020
Samenwerking tussen Finance en Payroll
De trainer gaat met u in op al die momenten waar Finance en Payroll elkaar raken. Waar neemt de ene afdeling beslissingen die gevolgen hebben voor de andere, en hoe stemmen we dat af?

vrijdag 11 september 2020
VPS module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid
Module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid van deze uit de praktijk opgebouwde Vakopleiding Payroll Services.

maandag 21 september 2020
Leergang Grensoverschrijdende arbeid
De complete leergang waarin u alles leert over fiscale, arbeidsrechtelijke, pensioen- en socialezekerheidsaspecten van grensarbeid.

dinsdag 22 september 2020
Samenwerking tussen HR en Payroll
HR-beleid heeft vaak gevolgen voor de loonkosten, maar het is de salarisadministrateur die daar het overzicht over heeft. Zorg er daarom voor dat de samenwerking optimaal verloopt.

maandag 28 september 2020
Masterclass VPS
Tijdens deze studiedag wordt gewerkt met praktijkcasuistïek. Er wordt aandacht besteed aan o.a. de voor de praktijk "lastige" onderwerpen, actuele ontwikkelingen, veranderingen en toepassingen.

dinsdag 29 september 2020
Wet Arbeidsmarkt in Balans in de praktijk
Na een jaar van voorbereiding is het nu tijd om in de praktijk van de WAB te duiken.

dinsdag 29 september 2020
Webinar september: Prinsjesdag in vogelvlucht
Het programma van dit webinar wordt 1 tot 3 maanden van tevoren vastgesteld

woensdag 30 september 2020
Aantrekkelijk en effectief schrijven
Als u documenten schrijft wilt u ook dat deze gelezen worden. In deze training leert u hoe u met eenvoudige ingrepen uw teksten aantrekkelijk en effectief kunt maken.

maandag 5 oktober 2020
Payroll English
Hoe legt u Payrollzaken uit in het Engels? Na deze training bent u in staat met meer zelfvertrouwen hierover een gesprek te voeren.

dinsdag 6 oktober 2020
Cafetariaregeling in de praktijk
Voor het vasthouden en aantrekken van personeel is een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket belangrijk. Ontdek hoe dit ook leiden tot een kostenbesparing.

dinsdag 6 oktober 2020
Wet Arbeidsmarkt in Balans in de praktijk
Na een jaar van voorbereiding is het nu tijd om in de praktijk van de WAB te duiken.

donderdag 8 oktober 2020
Juridische vaardigheden
Zoekt u wel eens in de originele wetteksten? En weet u die makkelijk te vinden en juist te interpreteren? Tijdens deze studiedag duikt u dieper in de wetteksten die aan uw vak ten grondslag liggen.

maandag 12 oktober 2020
AVG in de praktijk, voor HR- en salarisadministratie
Op 25 mei 2018 werd de AVG van kracht. Welke impact hebben de Europese privacyregels nu in de praktijk op uw administratie?

dinsdag 13 oktober 2020
Masterclass Arbeidsrecht
Intensieve studiedag, waarin dieper wordt ingegaan op de diverse manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd en wat de daarbij in acht te nemen aandachtspunten zijn.

dinsdag 13 oktober 2020
Rust en overzicht in de HR- salarisadministratie
Wordt u geleefd door druk en mutaties op het laatste moment? Dan is het tijd voor een dag(-je) rust en overzicht!

dinsdag 20 oktober 2020
PDL - Module Loonheffingen
Module LH van deze uit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 20 oktober 2020
Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)
Vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 27 oktober 2020
Update salarisadministratie
De salarisadministratie opfrisdag, waarin aandacht wordt besteed aan actuele ontwikkelingen binnen de salarisadministratie en -advisering.

dinsdag 27 oktober 2020
Webinar oktober:
Het programma van dit webinar wordt 1 tot 3 maanden van tevoren vastgesteld

maandag 2 november 2020
Employability begeleiden
Voor de salarisprof van morgen gaat het steeds minder om accuraat en nauwkeurig, en steeds meer om analyserend, coördinerend. Bent u op de goede weg?

dinsdag 3 november 2020
Aantrekkelijk en effectief schrijven
Als u documenten schrijft wilt u ook dat deze gelezen worden. In deze training leert u hoe u met eenvoudige ingrepen uw teksten aantrekkelijk en effectief kunt maken.

donderdag 5 november 2020
Update Arbeidsrecht
In de studiedag Update Arbeidsrecht wordt u aan de hand van casussen, opgesteld o.b.v. actuele en nieuwe wetgeving, weer helemaal bijgepraat. U actualiseert uw kennis van het arbeidsrecht.

dinsdag 10 november 2020
Rust en overzicht in de HR- salarisadministratie
Wordt u geleefd door druk en mutaties op het laatste moment? Dan is het tijd voor een dag(-je) rust en overzicht!

donderdag 12 november 2020
Update Sociale Zekerheid
Kunt u nog bijhouden wat er speelt op het gebied van sociale zekerheid en weet u nog hoe u een van de grootste kostenposten voor een werkgever in de hand moet houden?

donderdag 19 november 2020
Upgrade Loonheffingen
Vanaf 2019 zijn er meer loonbelastingtabellen. Deze belangrijke wijzigingen en het verbreden en verdiepen van uw kennis van loonheffingen zijn de speerpunten voor deze dag.

maandag 23 november 2020
Actualiteitendag
Wat wijzigt er per 1 januari a.s.? Waar moet u aan denken? Wat zijn de gevolgen voor de loonberekening? De Actualiteitendag waar u mee verder kunt.

dinsdag 24 november 2020
Actualiteitendag
Wat wijzigt er per 1 januari a.s.? Waar moet u aan denken? Wat zijn de gevolgen voor de loonberekening? De Actualiteitendag waar u mee verder kunt.

dinsdag 24 november 2020
Webinar november:
Het programma van dit webinar wordt 1 tot 3 maanden van tevoren vastgesteld

dinsdag 1 december 2020
Actualiteitendag
Wat wijzigt er per 1 januari a.s.? Waar moet u aan denken? Wat zijn de gevolgen voor de loonberekening? De Actualiteitendag waar u mee verder kunt.

donderdag 3 december 2020
Actualiteitendag
Wat wijzigt er per 1 januari a.s.? Waar moet u aan denken? Wat zijn de gevolgen voor de loonberekening? De Actualiteitendag waar u mee verder kunt.

donderdag 10 december 2020
Actualiteitendag
Wat wijzigt er per 1 januari a.s.? Waar moet u aan denken? Wat zijn de gevolgen voor de loonberekening? De Actualiteitendag waar u mee verder kunt.

dinsdag 22 december 2020
December-webinar: Nieuwe Wet- en regelgeving in vogelvlucht
Het programma van dit webinar wordt 1 tot 3 maanden van tevoren vastgesteld

dinsdag 26 januari 2021
PDL - Module Personeel, Organisatie en Communicatie
Module POC van deze uit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 26 januari 2021
Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)
Vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 9 maart 2021
PDL - Module Arbeidsrecht en Sociale zekerheid
Module ASZ van deze uit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 9 maart 2021
Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)
Vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 16 maart 2021
Vakopleiding Payroll Services (VPS)
VPS: de logische vervolgstap op weg van salarisadministrateur naar payrollprofessional op HBO niveau.

dinsdag 16 maart 2021
VPS module Loonheffingen
Module Loonheffingen van deze uit de praktijk opgebouwde Vakopleiding Payroll Services.

vrijdag 19 maart 2021
VPS module Communicatie
Onderdeel Communicatie van de module POC van deze uit de praktijk opgebouwde Vakopleiding Payroll Services.

dinsdag 20 april 2021
PDL - Module Loonheffingen
Module LH van deze uit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 20 april 2021
Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)
Vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 8 juni 2021
PDL - Module Personeel, Organisatie en Communicatie
Module POC van deze uit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 8 juni 2021
Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)
Vanuit de praktijk opgebouwde vakopleiding voor PDL: al sinds 1992 de basis voor een goed ingerichte en correct gevoerde salarisadministratie.

dinsdag 7 september 2021
Vakopleiding Payroll Services (VPS)
VPS: de logische vervolgstap op weg van salarisadministrateur naar payrollprofessional op HBO niveau.

dinsdag 7 september 2021
VPS module Personeel en organisatie
Onderdeel Personeel en Organisatie van de module POC van deze uit de praktijk opgebouwde Vakopleiding Payroll Services.

vrijdag 10 september 2021
VPS module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid
Module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid van deze uit de praktijk opgebouwde Vakopleiding Payroll Services.

x
Deze website gebruikt cookies. Bekijk de privacy verklaring voor meer informatie. Privacy verklaring. Prima!