Klachtenprocedure

2Xplain besteedt de grootste zorg aan het opstellen en waar nodig actualiseren van opleidingsmateriaal, aan de selectie en instructie van trainers en docenten, online classroom en aan de keuze van de opleidingslocatie. Op- of aanmerkingen worden door 2Xplain zeer serieus behandeld en meegenomen bij de verdere ontwikkeling van de opleidingen. Op de evaluatieformulieren die na afloop, en bij sommige opleidingen ook tussentijds, kunnen worden ingevuld, is volop ruimte om, desgewenst anoniem, deze op- of aanmerkingen te maken.

Bij klachten over een opleiding of training wendt u zich bij voorkeur rechtstreeks tot trainer of docent, zodat deze meteen actie kan ondernemen. Doe dit bij voorkeur direct na het ontstaan van de klacht. Zeker bij meerdaagse trainingen kan in de vervolgbijeenkomsten dan nog rekening met uw klacht worden gehouden.

Betreft uw klacht de trainer/docent en wilt u hierom, of om andere redenen, de klacht niet met de trainer/docent bespreken, dan kunt u zich wenden tot de opleidingscoördinator, Karin de Voogd van der Straten. Dit kan telefonisch (0570-79 60 60), per e-mail karindevoogd@2xplain.nl, of schriftelijk 2Xplain Vakinformatie, t.a.v. Karin de Voogd van der Straten, Keulenstraat 10 D, 7418 ET Deventer. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van een klacht neemt 2Xplain contact op.

Uw klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld. 2Xplain streeft er altijd naar in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Is uw klacht niet naar uw tevredenheid afgehandeld, dan kunt u deze voorleggen aan een klachtencommissie, bestaande uit één persoon aan te wijzen door uzelf, één persoon aan te wijzen door 2Xplain en een door de Kamer van Koophandel te Eindhoven aan te wijzen onafhankelijke voorzitter. 2Xplain zal zich houden aan de door die commissie gedane uitspraak en eventuele beschikkingen.

DocNr: 17933
x
Deze website gebruikt cookies. Bekijk de privacy verklaring voor meer informatie. Privacy verklaring. Prima!