Waarom u last heeft van de afschaffing van de dividendbelasting

Geplaatst op 31 augustus 2018, door Frans la Poutré (franslapoutre@2xplain.nl)

Zoals iedereen heeft, heb ik ook een mening over de plannen om de dividendbelasting af te schaffen. Maar daar ga ik het nu niet over hebben. Over mijn mening, bedoel ik dan. Aan meningen over dat onderwerp is geen gebrek in de media, in de bedrijfskantines en tijdens verjaardagsfeestjes, dus daar kan ik weinig origineels meer over schrijven. Ik wil vandaag eens wat aandacht vragen voor het hele politieke proces (of moet ik het over een spel hebben?) rondom de voorgenomen afschaffing. Want er dreigt zo maar weer een hectische decembermaand aan te komen, waarvan de salarisadministrateurs de wrange vruchten mogen plukken.

Zoals u misschien weet ben ik inmiddels met pensioen en misschien vraagt u zich nu af of de warmte van de afgelopen zomer in mijn bol geslagen is en ik nog wel weet waar ik het over heb. Want wat heeft de salarisadministratie nou met de dividendbelasting te maken? Ik kan u geruststellen: ik beschik nog altijd over al mijn geestelijke vermogens, althans, voor zover ik dat zelf kan inschatten, en de salarisadministratie heeft niets met de dividendbelasting te maken.

Wat wél met de salarisadministratie te maken heeft is het voornemen om de dividendbelasting af te schaffen. Dat voornemen maakt namelijk deel uit van het regeer-akkoord en moet straks worden opgenomen in het Belastingplan 2019. Hoewel de coalitiepartijen bij de formatie hun akkoord hebben gegeven, is er bij de individuele kamerleden de nodige weerstand. Het is daardoor onzeker of het voorstel ongeschonden door de Tweede Kamer komt. Er hoeft maar één kamerlid dwars te liggen en het feest gaat niet door.

Echter, áls de Tweede Kamer akkoord gaat dreigen er nog grotere problemen voor de salarisadministratie. Een afwijzing door de Tweede Kamer heeft namelijk alleen betrekking op de afschaffing van de dividendbelasting en niet op andere delen van het Belastingplan. De Eerste Kamer kan alleen maar het volledige Belastingplan goed- of afkeuren. En ook hier is één dwarsligger voldoende om de boel af te laten ketsen.

Onmogelijk, denkt u? In 2013 dreigde het Belastingplan te sneuvelen omdat PvdA-senator Duyvestein het woonakkoord niet wilde accepteren. En het Belastingplan 2016 werd pas aangenomen nadat het kabinet beloofd had er achteraf nog wijzigingen in aan te brengen. U herinnert zich ongetwijfeld nog dat er op 1 april 2016 met terugwerkende kracht van alles moest worden herberekend. Zo'n wijziging op het laatste moment kan immers onmogelijk nog op tijd in de software verwerkt worden.

In november beginnen de eerste eindejaarsseminars, actualiteitendagen of hoe ze ook genoemd mogen worden. Onmisbare evenementen voor wie zich goed op het nieuwe jaar wil voorbereiden. De stemming in de Eerste Kamer over het Belastingplan 2019 staat gepland voor 11 december. Dan kan het zo maar ineens gebeuren dat het wordt afgewezen. De kritiek van Duyvestein in 2013 was voor veel mensen moeilijk te volgen, maar kritiek op de afschaffing van de dividendbelasting ligt wel lekker bij de kiezers. Voormalig vice-premier Jan Terlouw noemt het doordrukken van de plannen zelfs een gevaar voor de democratie. Als één van zijn partijgenoten zich dat aantrekt is er in 2019 geen Belastingplan en blijft de regelgeving van dit jaar van kracht. Maar alle software is dan inmiddels al wel aangepast, dus moet er weer ergens in 2019 gecorrigeerd worden. Hoe dat dan moet, moet ook nog worden besloten door het kabinet, als dat er dan nog zit. U zit dan met de gebakken peren, vanwege een wetsvoorstel dat uw vakgebied niet eens raakt.

Het is natuurlijk van de zotte dat salarisadministrateurs het beste tot medio december kunnen wachten voordat ze zich op de hoogte stellen van de nieuwe regelgeving. U heeft in die tijd wel wat beters te doen. Maar ja, als de informatie die u eerder heeft verzameld ineens niet meer actueel is, heeft u een dubbel probleem. Dan is wachten tot december toch het beste idee.

De politiek moet zich intussen diep schamen dat het niet lukt om de duidelijkheid voor het komende jaar eerder te geven en het voor de 3e keer in 5 jaar onzeker is of het Belastingplan de stemmingen wel overleeft. Schaf de dividendbelasting af, of schaf hem niet af, maar beslis daarover in een Belastingplan dat tijdig wordt vastgesteld. Prinsjesdag is een leuke traditie, maar laat de Koning op die dag maar liever de definitieve plannen presenteren. Dan kunt u voortaan zelfs al in oktober naar een actualiteitendag.

 

Naar alle blogs

Docnr: 126529