Administratieve lasten: op de terugweg?

Op de terugweg?

Geplaatst op 26 oktober 2017 door Frans la Poutré (franslapoutre@2xplain.nl 

In juli 2015 schreef ik een blog over de terugdringing van administratieve lasten. Zoals lezers van mij gewend zijn (en zoals dat ook wel een beetje hoort in een blog) had mijn betoog een kritische ondertoon. Die was vooral gericht tegen het verschijnsel dat allerlei private partijen het administratieve proces steeds ingewikkelder maken. Waar de door de overheid opgelegde verplichtingen in ieder geval nog enige eenduidigheid hebben/hadden leggen private partijen waar je als relatie afhankelijk van bent een wirwar van voorwaarden op alvorens bijvoorbeeld een factuur in behandeling te willen nemen. Zo raken we dus van de regen in de drup.

Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en hebben net de langste kabinetsformatie uit de geschiedenis achter de rug. Tussen de vier coalitiepartners moest het nodige gehandeld en geruild worden om tot een regeerakkoord te komen, en dat is zichtbaar. Zo is het de bedoeling om terug te gaan naar twee belastingschijven, maar ook om de hypotheekrente-aftrek af te bouwen. Voor alle partijen moet er immers iets te benoemen zijn als een tijdens de onderhandelingen binnengesleept succes.

Wat me als oude rot natuurlijk het meest opvalt is het voornemen om een aparte organisatie op te richten die zich met de uitvoering van de regelingen rond het tweede ziektejaar van werknemers bij kleine werkgevers bezighoudt. Daar lijkt warempel de oude bedrijfsvereniging weer om de hoek te komen kijken. Nemen we daar bij de recente oprichting van de Stichting PAWW, die de private uitvoering van de WW en de loongerelateerde Wga moet uitvoeren, en er is al een tweede bedrijfsvereniging-achtige organisatie die het salarisadministrateurspad kruist. 

 

Voor de officiële cijfers die de terugdringing van door de overheid veroorzaakte administratieve lasten bijhouden is dit natuurlijk een prachtige ontwikkeling. Er kan weer het nodige aan besparing worden bijgeboekt. Helaas komt die besparing als een boemerang terug, niet bij de overheid, maar bij u. Bij de Stichting PAWW moet u straks maandelijks aangifte doen en premies afdragen. Er wordt zelfs weer een nieuw loonbegrip geïntroduceerd. De Wet uniformering loonbegrip dateert al weer van 2013, moeten de werkgevers- en werknemersorganisaties als PAWW-initiatiefnemers gedacht hebben, dus er kan na 5 jaar wel een loonbegrip bij. Het wachten is nu op wat de uitvoerder van het 2e ziektejaar gaat doen. Nog een loonbegripje extra misschien?

Met twee nieuwe organisaties waar we niet omheen kunnen wordt het er niet overzichtelijker op. En met de in mijn eerder genoemde blog beschreven tendens dat private partijen elk zo hun eigen administratieve eisen stellen zie ik het somber in voor wat betreft de verlichting van administratieve lasten. Het lijkt er eerder op dat we op de terugweg naar de jaren 90 zijn.

 

Praat mee op Discussiegroep salarisadministratie op LinkedIn of volg ons via www.facebook.com/2xplain of


Naar alle blogs

Docnr: 117293