Leergang Grensoverschrijdende arbeid

Opleidingen

Kosten

Vanaf € 1.746,00 tot € 1.940,00
per deelnemer
(Bekijk onze tariefinformatie)
(Incompany op aanvraag)

All-in prijs, dus inclusief:

toegang tot de online classroom
online documentatie
maar exclusief BTW

Docent

Over deze opleiding

Kennistraining
Maximaal 20 deelnemers
Basisniveau
300

Alles wat de HR- en salarisadministrateur moet weten over grensoverschrijdende arbeid

Deelnemers beoordeelden deze leergang gemiddeld met een 9!

Tijdens de leergang was er veel ruimte om eigen praktijkvoorbeelden te behandelen. Aan de hand hiervan heb ik huidige grensoverschrijdende situaties nogmaals bekeken en zal dat met toekomstige situaties beter kunnen doen.

Een intensieve leergang van 5 dagen (verdeeld over 5 weken) waarin diep wordt ingegaan op de fiscale en arbeidsrechtelijke regelgeving rond grensoverschrijdende arbeid en op de internationale aspecten van sociale zekerheid, pensioenen, arbeidsrecht en arbeidsmigratierecht.

2Xplain leergangen zijn intensieve meerdaagse cursussen waarmee u uw vakkennis over een specifiek onderwerp kunt vergroten en verdiepen. Leergangen worden gegeven in kleine groepen van maximaal 20 personen, waardoor er optimaal ruimte is voor eigen inbreng en praktische vraagstukken.

Voor wie is de leergang Grensoverschrijdende Arbeid bedoeld?

Salarisadministrateurs, beloningsadviseurs, payrollprofessionals en HR-medewerkers die te maken hebben met buitenlandse werknemers of met Nederlandse werknemers die permanent of regelmatig in het buitenland werken.

Moet u een vooropleiding op gebied van grensoverschrijdend werken gevolgd hebben?

De stof van de studiedag Inleiding Grensoverschrijdende arbeid wordt in deze leergang verder uitgediept. De leergang is gemakkelijker te volgen als u deze studiedag al gevolgd heeft, maar dit is niet noodzakelijk.

Wat zijn de leerdoelen van deze leergang?

Na het volgen van de Leergang Grensoverschrijdende Arbeid bent u in staat in uiteenlopende situaties van grensoverschrijdende arbeid te bepalen wat de verplichtingen en mogelijkheden zijn, zowel voor de werknemer als voor de Nederlandse dan wel buitenlandse werkgever, op het gebied van de:

 • Nederlandse loon- en inkomstenbelasting
 • sociale zekerheid
 • pensioenopbouw
 • internationaal arbeidsrecht en arbeidsmigratierecht

Programma

Dag 1: Nederlandse loon- en inkomstenbelasting

 • Binnenlandse inkomstenbelastingplicht
 • Buitenlandse inkomstenbelastingplicht
 • Kwalificerende buitenlandse belastingplicht
 • Werknemer
 • Partiële buitenlandse belastingplicht
 • Inhoudingsplicht   
 • Fictieve vaste inrichting
 • Verleggingsrgeling
 • Schaduw salarisadministratie   

Dag 2: Verdragstoepassing en bvdb          

 • Heffingsbeginselen   
 • Voorkomingsmethodes     
 • Verdragen ter voorkoming van dubbele belasting
  • “Reguliere” werknemers
  • Bestuurders en commissarissen
  • Artiesten en sportbeoefenaars
  • Pensioenen en sociale zekerheidsuitkeringen
  • Overheidsfuncties
  • Hoogleraren en andere docenten
  • Studenten
 • Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
 • Salary split

Dag 3: 30%-regeling en pensioenopbouw

 • Historie
 • Wettelijke grondslag    
 • Voorwaarden voor toepassing van de regeling voor ingekomen en uitgezonden werknemers
 • Extraterritoriale kosten
 • Voortzetting buitenlandse pensioenregeling
 • Voorzetting binnenlandse pensioenregeling
 • Waardeoverdracht 

Dag 4: Arbeidsmigratie en internationaal arbeidsrecht

 • Verblijfsvergunningen
 • Tewerkstellingsvergunningen
 • Kennismigrantenregeling
 • BSN    
 • Laatste ontwikkelingen    
 • Bevoegdheid van de Nederlandse rechter    
 • Toepasselijk recht
 • Fundamentele Europese vrijheden en social dumping
 • Detacheringsrichtlijn/WagwEU
 • Wet aanpak schijnconstructies

Dag 5: Sociale zekerheid

 • Nationale wetgeving 
 • Verordening (EG) 883/04
 • Bilaterale sociale zekerheidsverdragen
 • A1-verklaring/Certificate of Coverage  
 • Kwalificatie buitenlandse sociale zekerheidsstelsels

 DocNr: 33348

x
Deze website gebruikt cookies. Bekijk de privacy verklaring voor meer informatie. Privacy verklaring. Prima!