Leergang Grensoverschrijdende arbeid

Opleidingen

Inschrijven

Startdatum


dinsdag 17 september 2019
van 9:30u tot 16:30u

Utrecht La Vie
Vervolgdagen
(Incompany in overleg)

Kosten

Vanaf € 1.705,50 tot € 1.895,00
per deelnemer
(Bekijk onze tariefinformatie)
(Incompany op aanvraag)

All-in prijs, dus inclusief:

treinretour 1e klas of parkeerkaart
documentatie
lunchbuffet
koffie, thee, frisdrank
exclusief BTW

Docent

Marc van Elsakker


Over deze opleiding

Kennistraining
Maximaal 20 deelnemers
Basisniveau
200 20

Inschrijven

Alles wat de HR- en salarisadministrateur moet weten over grensoverschrijdende arbeid

Deelnemers beoordeelden deze leergang gemiddeld met een 9!

Tijdens de leergang was er veel ruimte om eigen praktijkvoorbeelden te behandelen. Aan de hand hiervan heb ik huidige grensoverschrijdende situaties nogmaals bekeken en zal dat met toekomstige situaties beter kunnen doen.

Een intensieve leergang van 5 dagen (verdeeld over 5 weken) waarin diep wordt ingegaan op de fiscale en arbeidsrechtelijke regelgeving rond grensoverschrijdende arbeid, en op de regelgeving ten aanzien van sociale zekerheid en pensioenen.

2Xplain leergangen zijn intensieve meerdaagse cursussen waarmee u uw vakkennis over een specifiek onderwerp kunt vergroten en verdiepen. Leergangen worden gegeven in kleine groepen van maximaal 20 personen, waardoor er optimaal ruimte is voor eigen inbreng en praktische vraagstukken.

Voor wie is de leergang Grensoverschrijdende Arbeid bedoeld?

Salarisadministrateurs, beloningsadviseurs, payrollprofessionals en HR-medewerkers die te maken hebben met buitenlandse werknemers of met Nederlandse werknemers die permanent of regelmatig in het buitenland werken.

Moet u een vooropleiding op gebied van grensoverschrijdend werken gevolgd hebben?

De stof van de studiedag Inleiding Grensoverschrijdende arbeid wordt in deze leergang verder uitgediept. De leergang is gemakkelijker te volgen als u deze studiedag al gevolgd heeft, maar dit is niet noodzakelijk.

Wat zijn de leerdoelen van deze leergang?

Na het volgen van de Leergang Grensoverschrijdende Arbeid bent u in staat in uiteenlopende situaties van grensoverschrijdende arbeid te bepalen wat de verplichtingen en mogelijkheden zijn, zowel voor de werknemer als voor de Nederlandse dan wel buitenlandse werkgever, op het gebied van de:

 • Nederlandse loon- en inkomstenbelasting
 • arbeidsrechtelijke bepalingen''
 • sociale zekerheid en
 • pensioenopbouw.

Programma

Dag 1: Nederlandse loon- en inkomstenbelasting

 • Binnenlandse inkomstenbelastingplicht
 • Buitenlandse inkomstenbelastingplicht
 • Loonbelastingplicht
 • Inhoudingsplicht in Nederland
 • Inhoudingsplicht in het buitenland
 • Fictieve vaste inrichting
 • Schaduw salarisadministratie
 • Rechtspraak

Dag 2: Wettelijke vereisten

 • Verblijfsvergunningen
 • Tewerkstellingsvergunningen
 • Kennismigrantenregeling
 • BSN/SoFi-nummer
 • Opgaaf gegevens loonheffingen
 • Identificatieplicht
 • Rechtspraak

Dag 3: Verdragstoepassing

 • Verdragen ter voorkoming van dubbele belasting
  • “Reguliere” werknemers
  • Bestuurders en commissarissen
  • Artiesten en sportbeoefenaars
  • Pensioenen en sociale zekerheidsuitkeringen
  • Overheidsfuncties
  • Hoogleraren en andere docenten
  • Studenten
 • Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
 • Salary split
 • Rechtspraak

Dag 4: 30%-regeling voor inkomende en uitgaande werknemers

 • Totstandkoming van de regeling
 • Plaats in de Wet op de loonbelasting 1964
 • Voorwaarden voor toepassing van de bewijsregel
 • Extraterritoriale kosten (besluit d.d. 11 februari 2004)
 • Rechtspraak

Dag 5: Sociale zekerheid en pensioenopbouw

 • EU-Verordening 1408/71
 • EU-Verordening 883/04
 • Bilaterale sociale zekerheidsverdragen
 • E101-verklaring/Certificate of Coverage
 • Vrijwillige verzekering
 • Kwalificatie buitenlandse sociale zekerheidsstelsels
 • Pensioenopbouw in internationaal verband (besluit d.d. 31 januari 2008)

DocNr: 33348
Laatste wijziging: 2-9-2015