Tijdelijk toegankelijk document uit PayRoll Kennisbank PRO

Het nieuwe Pensioencontract

Vanaf 1 juli 2023* gaan nieuwe regels rondom pensioen in. De nieuwe regels kunnen we in drie grote onderwerpen verdelen, (1) het nieuwe pensioencontract, (2) Invaren en (3) Overgangsrecht en compensatie.

Voordat wij dat in hoofdlijnen doen laten wij hieronder het overzicht zien van welke veranderingen er in de komende periode ingaan. Doel van de wetgeving is onder andere de pensioenregelingen beter te laten aansluiten bij de tijd van nu. En natuurlijk om de pensioenregelingen betaalbaar te houden en ook meer kans om het pensioen te laten meegroeien met het prijspeil in Nederland. Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. De demografie, economie en arbeidsmarkt zijn anders. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of gaan ondernemen.

Hieronder ziet u een tijdlijn van de geplande veranderingen. De wetgeving is nog volop in beweging. Maar met dit overzicht ziet u direct welke veranderingen er de komende tijd op u afkomen.

* De Wet toekomst pensioenen is op 22 december 2022 aangenomen in de Tweede Kamer. De beoogde ingangsdatum is 1 juli 2023. De Eerste kamer zal in het eerste kwartaal van 2023 stemmen over de wet.

Tijdslijn invoering Wet toekomst pensioenen:

Mei - december 2022

1 juli 2023

1 januari 2025

1 oktober 2026

1 januari 2027

Definitief wetsvoorstel naar 2e kamer en consultatie lagere wetgeving

Inwerkingtreding Wet toekomst Pensioenen

Sociale partner besluitvorming inrichting pensioenregeling

Uiterlijke datum akkoord werkgever met voorstel verzekeraar of PPI.

Uiterlijke datum ingang nieuw pensioen.

         

Goedkeuring Tweede en Eerste Kamer

 

Pensioenfondsen

Verzekeraars en PPI’s

 

Links in de kennisbank
Wet- en regelgeving
Bedrijfseigen documenten
Overige informatie
/prol/pens/
Docnr: 176366