2Xplain, gevestigd aan Keulenstraat 10 d, 7418 ET Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 2xplain.nl, telefoon 0570 79 60 60

Persoonsgegevens die wij verwerken

2Xplain verwerkt je persoonsgegevens als je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (o.a. bij het aanmelden voor de nieuwsbrief):

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@2xplain.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel

2Xplain volgt je surfgedrag waarmee we onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

2Xplain neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 2Xplain) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

2Xplain bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 3 jaar voor alle persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

2Xplain verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

2Xplain gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. 2Xplain gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursweergave onthouden wordt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij het eerste bezoek aan onze website word je hierover geïnformeerd en vragen we toestemming hiervoor.

Voor meer informatie: Veilig internetten

Op deze website worden ook cookies geplaatst door Google Analytics, Microsoft Clarity, Facebook en DoubleClick.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 2Xplain en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt je verzoek richten aan administratie@2xplain.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op je verzoek.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: klacht indienen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

2Xplain neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, et cetera tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

DocNr: 191339