opleiding

Docent(en)


Kosten

Vanaf € 373,60 tot € 467,00 per deelnemer

Over deze opleiding

 • Kennistraining
 • Maximaal 20 deelnemers
 • Basisniveau

Ziekteverzuim en schadelastbeheersing

Voorkom dat ziekteverzuim nog duurder wordt dan het al is

Ook jij krijgt vrijwel zeker in je werk te maken met verzuim als gevolg van ziekte. Dit kan gaan om kort- maar ook om langdurend verzuim. Het is dan van belang dat je oog hebt voor de wet- en regelgeving die daarbij komt kijken en die ook continu aan verandering onderhevig is. Waarom is dat belangrijk? Heel simpel: ziekteverzuim is op zich al heel duur, maar wordt nog eens heel veel duurder als je de regels niet goed volgt. Cruciaal is aandacht voor de re-integratie van de zieke medewerker. Hoe eerder die het werk kan hervatten in eigen dan wel ander passend werk, binnen of buiten de organisatie, hoe beter. En misschien nog wel belangrijker: zet zo veel mogelijk in op preventie.

Voor wie is deze praktijktraining bedoeld

De training is bedoeld voor jou als je:

 • te maken hebt met verzuim, 
 • daar op een goede manier mee wil omgaan en 
 • wil weten aan welke zaken je aandacht moet besteden zowel aan de preventieve als aan de reactieve kant.

En als je wilt weten:

 • wat je moet doen om boetes te voorkomen en 
 • welke mogelijkheden er zijn om financieel ondersteund te worden in het geval van zieke medewerkers.

Wat leer je tijdens deze training

Tijdens de praktijktraining Ziekteverzuim en schadelastbeperking beantwoorden we onder meer de volgende vragen:

 • Wat zijn de aandachtspunten bij de vormgeving van een Arbobeleid en wat valt er allemaal onder arbobeleid? 
 • Welke personen en organisaties zijn betrokken bij de vormgeving en uitvoering van het Arbobeleid?
 • Waar moet je op letten bij een RI&E?
 • Wat is de rol van de Nederlandse Arbeidsinspectie?
 • Wat houdt een MKB-verzuimontzorgverzekering in?
 • Welke verplichtingen zijn er tijdens de eerste 2 ziektejaren voor werkgever en werknemer in het kader van de re-integratie?
 • Welke subsidiemogelijkheden zijn er voor de werkgever en de werknemer in het kader van de re-integratie?
 • Welke aandachtspunten zijn er ter voorkoming van een loonsanctie? 
 • Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een eigenrisicodrager ZW en WGA?
 • Wat zijn de aandachtspunten bij een premiebeschikking Werkhervattingskas?
 • Wie kunnen een herbeoordeling aanvragen?
 • Wat zijn de aandachtspunten bij de poortwachtertoets (RIV-toets)?
 • Wat zijn STECR werkwijzers?

Vooropleiding

Er geldt geen specifieke vooropleidingseis. Houd er wel rekening mee dat deze training wordt gegeven op hbo-niveau. We verwachten dat je een goede gedegen kennis hebt van het sociaal zekerheidsrecht, bijvoorbeeld opgedaan door het volgen van de VPS-opleiding.

Na afloop van deze training

Na afloop van deze training ben je op de hoogte van zaken rondom verzuim zowel aan de voor- als aan de achterkant.

 • Je hebt niet alleen de klok horen luiden, maar weet nu ook waar de klepel hangt en, belangrijker nog, 
 • je kan die ook luiden als processtappen worden gemist of overgeslagen. 
 • Je bent op de hoogte van de verplichtingen in het kader van de Arbowet, de rol van de verschillende actoren in het arbo- en verzuimproces en 
 • je weet wanneer je in actie moet komen waar het gaat om het aanvragen van subsidies en het inzetten van spoor 2 re-integratie.
DocNr: 157813