Wet Arbeidsmarkt in Balans

Opleidingen
Inschrijven

Cursusdata


Momenteel alleen incompany

(Incompany in overleg)

Kosten

Vanaf € 404,00 tot € 505,00
per deelnemer
(Bekijk onze tariefinformatie)
(Incompany op aanvraag)

All-in prijs, dus inclusief:

treinretour 1e klas of parkeerkaart
documentatie
lunchbuffet
koffie, thee, frisdrank
exclusief BTW

Docent

Voor incompany geen docent bekend

Over deze opleiding

Kennistraining
Maximaal 20 deelnemers
Basisniveau
83

Inschrijven

Balans in het Arbeidsrecht? Bereid u voor!

Met de Wet werk en zekerheid is het arbeidsrecht in 2015 drastisch op de schop gegaan. Maar omdat de wetgever onvoldoende grip krijgt op de ontwikkelingen rond flexcontracten en nog altijd graag het ontslagrecht wil hervormen staan er per 1 januari 2020 wederom een flink aantal wijzigingen op stapel. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en een aantal bijkomende besluiten geven vorm aan die wijzigingen. Het doolhof dat arbeidsrecht heet wordt steeds groter en ondoorzichtiger.

Op een aantal van deze wijzigingen zal u nu al moeten anticiperen, bijvoorbeeld:

 • Oproepkrachten
  De werkgever moet straks jaarlijks een aanbod voor een vast aantal uren doen. Doet hij dit niet, behoudt de werknemer recht op het gemiddeld aantal uren dat is gewerkt in de 12 maanden voorafgaand aan deze plicht. Die 12 maanden gaan nu al in.
 • Payrollers 
  Deze raken hun bijzondere positie kwijt; zij worden min of meer gelijk gesteld aan ‘gewone’ werknemers. Zij krijgen recht op de arbeidsvoorwaarden en het pensioen zoals deze gelden in de branche. Een lopend contract kan nog worden uitgediend, maar daarna zal de gewone ketenregeling in werking treden, met vaak een contract voor onbepaalde tijd tot gevolg. Dat is nu al een aandachtspunt dus, zeker als er met weekcontracten wordt gewerkt!
 • Ontslagrecht en transitievergoeding
  De regels rond ontslag en de hoogte van de transitievergoeding veranderen. De transitievergoeding wordt al verschuldigd na 1 dag werk. Daar staat tegenover dat de verhoging na 10 jaar vervalt. Volgt een combinatieontslag (een nieuwe ontslaggrond die uiteraard ook aan de orde komt), dan kan de transitievergoeding worden verhoogd.

Voor wie is de studiedag Wet arbeidsmarkt in balans een geschikte studiedag?

De cursus is bestemd voor salarisadministrateurs, administratie- en accountantskantoren, HR-professional en allen die zich met het arbeidsrecht bezighouden.

Vooropleiding

Van deelnemers wordt verwacht dat zij bekend zijn met de huidige regels met betrekking tot flexibel werken en ontslag.

Inhoud studiedag WAB

De volgende onderwerpen komen aan de hand van praktische voorbeelden zeker aan bod:

 • Oproepcontract worden sneller minder flexibel.
 • Payrollers worden gewone werknemers met pensioen.
 • Inruilactie inzake proeftijd, langer maar wel een contract voor onbepaalde tijd.
 • Transitievergoeding vanaf dag 1 van het dienstverband.
 • De hoogte van de transitievergoeding bij onder meer staking van de onderneming door de ondernemer vanwege pensionering.
 • Nieuwe voorwaarden voor de berekening van de transitievergoeding voor als het misschien toch niet zo goed gaat met de onderneming of de ondernemer moet stoppen.
 • Het overgangsrecht ter voorbereiding.
 • De bijbehorende besluiten. 

DocNr: 130543
Laatste wijziging: 12-5-2020

x
Deze website gebruikt cookies. Bekijk de privacy verklaring voor meer informatie. Privacy verklaring. Prima!