opleiding

Docent(en)


Kosten

Vanaf € 950,00 per deelnemer

Over deze opleiding

 • Maximaal 15 deelnemers

VPS module Personeel en organisatie

Inhoud van onderdeel Personeel en Organisatie van de online VPS-module POC

Dit onderdeel wordt apart geëxamineerd bij de Nederlandse Associatie voor Examinering en is daarom als aparte module opgenomen. Deze module beslaat 8 bijeenkomsten van 2 uur in een online classroom met een groep van maximaal 15 deelnemers.

De volgende onderwerpen komen aan de orde

 1. Taken en rollen van betrokkenen. Personeelsplanning. Functie, competentieprofielen en functieclassificatie
 2. Beloningsbeleid, beoordelingsbeleid en beloningssystemen. Scholing en ontwikkeling
 3. Arbeidsomstandigheden en Arbeidsvoorwaarden. Uitstroom van werknemers
 4. Motivatie (instrumenten) in arbeidsorganisaties versus leiderschap
 5. Strategie, organisatiestructuren en budgettering
 6. Informatievoorziening en administratieve organisatie
 7. Berekening van de loonkosten en het samenstellen van de loonjournaalpost
 8. Salarisadministratie en de samenwerking met de financiële administratie 

Studiebelasting

Om je optimaal voor te bereiden op de examens moet je flink wat tijd investeren. Dat brengt de complexe stof nu eenmaal met zich mee. Voor deze module neem je wekelijks deel aan 1 online bijeenkomst van 2 uur. Daarnaast ga je thuis zelf met de stof aan de slag. Dat is een wezenlijke voorwaarde om de opleiding tot een goed einde te brengen. Zelfstudie is dus van groot belang. Hoeveel tijd dat in beslag neemt is moeilijk in zijn algemeenheid te zeggen. Veel hangt af van hoe makkelijk je studeert en van wat je al aan kennis in huis heeft. Het verdient aanbeveling om tijdens de opleiding wekelijks zeker een dag of enkele avonden voor thuisstudie uit te trekken.

Literatuur voor de module POC

Voor de module POC wordt gebruik gemaakt van boek VPS personeel, organisatie en communicatie van uitgeverij Convoy. Wij willen graag werken met de meest recente uitgave van dit boek. Om die reden ontvang je ongeveer 2 weken voor aanvang van de module de uitnodiging waarin ook wordt aangegeven dat je de boeken kunt bestellen. 

6 redenen om te kiezen voor 2Xplain

 1. Wij werken met in eigen beheer ontwikkeld praktisch lesmateriaal
 2. 2Xplain is opgericht door salarisspecialisten en richt zich uitsluitend op HR- en salarisadministratie
 3. 2Xplain werkt uitsluitend met docenten die zelf salarisprofessional zijn en dus
 4. De theorie altijd uitgelegd vanuit de eigen praktijk
 5. Online classroom
 6. Optimale sturing door kleine cursusgroepjes (maximaal 15 deelnemers)

3 extra's voor de VPS-cursist bij 2Xplain

 1. Onbeperkt toegang tot de 2Xplain PayRoll Kennisbank PRO
 2. Deelname aan de vaktechnische webinars tijdens de opleiding
 3. Deelname aan ons online Actualiteitenevent in november of december met 50% korting.

Naar algemene info over VPS 

DocNr: 102609