Kostenvergoedingen On the Job

Opleidingen

Trainingen on the job
kunnen alleen incompany,
datum in overleg

Kosten

€ 1.500,00 per dagdeel
per groep
(Bekijk onze tariefinformatie)

All-in prijs, dus inclusief:

documentatie
docent
eventuele reiskosten docent
maar exclusief BTW

Docent

Voor incompany vooraf geen docent bekend

Over deze opleiding

Kennistraining
Maximaal 10 deelnemers
Basisniveau
45

Kostenvergoedingen - Training on the job

Administratie en organisatie onder de werkkostenregeling

Met de invoering van de werkkostenregeling, inmiddels al enkele jaren geleden, is er veel veranderd in de fiscale afhandeling van kostenvergoedingen. Een deel daarvan is onbelast, over de rest betaalt de werkgever een eindheffing van 80%. Hoe groot dat belaste deel is hangt van verschillende factoren af. Met een belastingtarief van 80% loont het sowieso de moeite om leidinggevenden in de volledige breedte van uw organisatie te informeren. Wie niet op de hoogte is beseft immers niet dat de ene kostenvergoeding veel duurder uit kan pakken dan de andere. 

Belangrijk voor HR, salarisadministratie én voor finance

Kostenvergoedingen zijn in eerste instantie een arbeidsrechtelijke aangelegenheid. Daarom zijn het vooral HR en de salarisadministratie die zich er mee bezig houden. Ook buiten die afdelingen om vinden echter handelingen plaats die als kostenvergoedingen beschouwd kunnen worden. Een paar verstrekte werkschoenen, de bestelauto die mee naar huis genomen wordt, de traktatie voor een jarige medewerker, het zijn maar enkele voorbeelden. Vaak gaat het om zaken die al jaren op dezelfde manier worden afgehandeld. En daar schuilt nou net het risico. Want misschien is die manier van afhandelen inmiddels niet meer de juiste. Door ook de mensen van finance goed te informeren kunt u de vergoedingenstroom in kaart brengen en conform de actuele wetgeving kanaliseren. Dat is nu een kleine investering, maar voorkomt dure onaangename verrassingen als over een paar jaar de belastingcontroleur langs is geweest en zijn naheffing op de mat valt.

Trainingsopzet

Tijdens deze bijeenkomst op uw locatie krijgt u van onze trainer korte samenvatting van de regelgeving rond kostenvergoedingen en de verschillende aandachtspunten. Daarna zal de trainer samen met u en uw collega’s specifiek inzoomen op uw situatie.

Doelstellingen

Na het volgen van deze training

  • Weten de deelnemers welke regels er zin voor vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde zaken;
  • Kennen de deelnemers het belang van juiste rubricering van vergoedingen;
  • Kennen de deelnemers het verschil in fiscale status van verschillende vergoedingen;
  • Weten de deelnemers waarom elke vergoeding gemeld moet worden bij HR-/salarisadministratie;
  • Zijn verbeterpunten in kaart gebracht.

Praktijk van kostenvergoedingen staat centraal

Tijdens de training on the job worden uw leidinggevenden op praktijkgerichte wijze getraind, zodat ze kennis krijgen van de vereisten vanuit de wetgeving. Na een algemene inleiding wordt verder gewerkt op basis van de specifieke situatie bij uw organisatie. Er kunnen maximaal 10 mensen deelnemen. Bij de algemene inleiding (zie hieronder, stap 1) mogen 10 extra toehoorders aanwezig zijn. De training duurt in principe één dagdeel. Afwijkingen van het basisprogramma zijn in overleg mogelijk.

Programma: kostenvergoedingen en uw organisatie

  1. Update presentatie kostenvergoedingen: wat is de actuele regelgeving?.
  2. Aan de slag door in te zoomen op het rubricering van uw vergoedingen en verstrekkingen.
  3. Administratieve inrichting in uw praktijk.
  4. Vragen en samen vaststellen waar het nog beter en voordeliger kan.

Voor wie is de training kostenvergoedingen bestemd?

Medewerkers van de afdelingen HR, salarisadministratie en finance.


DocNr: 88079

x
Deze website gebruikt cookies. Bekijk de privacy verklaring voor meer informatie. Privacy verklaring. Prima!