Dossieropbouw On the Job

Opleidingen

Trainingen on the job
kunnen alleen incompany,
datum in overleg

Kosten

€ 1.500,00 per dagdeel
per groep
(Bekijk onze tariefinformatie)

All-in prijs, dus inclusief:

documentatie
docent
eventuele reiskosten docent
maar exclusief BTW

Docent

Voor incompany vooraf geen docent bekend

Over deze opleiding

Kennistraining
Maximaal 10 deelnemers
Senior-niveau
45

Van iedere werknemer een actueel dossier

Zonder zorgvuldig bijgehouden dossier komt u niet meer van een slecht functionerende medewerker af. Onder het nieuwe ontslagrecht en de Wet werk en zekerheid wordt een arbeidsovereenkomst pas ontbonden als u niet alleen kunt aantonen dat de medewerker slecht functioneert, maar ook kunt laten zien dat u er alles aan gedaan heeft om dit functioneren te verbeteren. Om bij ontslagzaken kans van slagen te hebben kunt u niet zonder een adequaat en actueel personeelsdossier, waarin alles vastgelegd is wat u ten aanzien van uw arbeidsrechtelijke verplichtingen heeft ondernomen.

Niet alleen in het kader van ontslag maar ook in het kader van ziekteverzuim is het essentieel de processtappen in het kader van de wet verbetering poortwachter door te voeren en zelf meer de regie te nemen. Hoe u dit kunt doen, leert u ook op deze cursus. Verzuim kost immers geld en het is van belang hier effectief op te sturen.

Belangrijk voor HR én voor leidinggevenden in de lijn

Binnen organisaties zijn het de directe leidinggevenden die de belangrijkste input voor de personeelsdossiers van hun team leveren. Positieve en negatieve zaken die zich op de werkvloer voordoen moeten namelijk worden besproken en vastgelegd. Iedere leidinggevende in uw organisatie moet dus weten welke zaken in een dossier vastgelegd moeten worden en hoe deze met de betreffende medewerker gecommuniceerd dienen te worden.

Training dossier-opbouw On the Job

Tijdens deze Training On the Job worden uw leidinggevenden op praktijkgerichte wijze getraind, zodat ze kennis krijgen van de vereisten vanuit de wetgeving en inzicht in het belang van correcte en volledige dossiervorming. Naast kennisoverdracht is het van belang dat de managers praktische handvatten aangereikt krijgen en kunnen oefenen middels casuïstiek. De training duurt in principe één dagdeel. Afwijkingen van het basisprogramma zijn in overleg mogelijk.

Doelstellingen training dossier-opbouw

Na afloop van de Training On the Job hebben de deelnemers een beter inzicht gekregen in de inhoud van de WWZ en het belang van een goed bijgehouden personeelsdossier. Dit wordt gerealiseerd door enerzijds kennisoverdracht en anderzijds oefeningen/casuïstiek.

Programma training dossier-opbouw

Tijdens deze Training On the Job komen zowel de theorie als de praktijk aan de orde. Doordat de groep klein is (maximaal 12 deelnemers) en de trainer uitstekend is ingevoerd in de materie, is er alle ruimte om aandacht te besteden aan vragen, casussen en andere eigen inbreng vanuit de eigen praktijk van de deelnemers. De hoofdlijnen van het programma zijn:

  • Het belang van dossiervorming in het kader van het nieuwe ontslagrecht;
  • De specifieke taken die de leidinggevende in dit verband heeft;
  • Het belang van, en de plicht tot het bieden van scholing;
  • Arbo-zaken en hun relatie tot de nieuwe wetgeving;
  • Het functioneringsgesprek en de vastlegging daarvan;
  • De vormgeving van het verbetertraject;
  • Tips en trucs.

Voor wie is de training dossier-opbouw bestemd?

De Training dossier-opbouw On the Job is gericht op functionarissen die leiding geven aan medewerkers in een organisatie en uit hoofde daarvan input dienen te leveren voor de personeelsdossiers.


DocNr: 87976

x
Deze website gebruikt cookies. Bekijk de privacy verklaring voor meer informatie. Privacy verklaring. Prima!