Dossieropbouw

Opleidingen

Kosten

Vanaf € 503,20 tot € 594,00
per deelnemer
(Bekijk onze tariefinformatie)
(Incompany op aanvraag)

Docent

Over deze opleiding

Kennistraining
Maximaal 12 deelnemers
Senior-niveau
83 6

Eerdere uitvoeringen van deze studiedag zijn door de deelnemers gemiddeld beoordeeld met een 9.

Uit de evaluaties:
"Zeer interessante cursus; we hebben veel praktijkvoorbeelden met elkaar bediscussieerd."
"Tijdens de dag zijn, aan de hand van rechterlijke uitspraken, duidelijk de valkuilen naar voren gekomen."

Een actueel dossier voorkomt verrassingen

Zonder zorgvuldig bijgehouden dossier komt u niet meer van een slecht functionerende medewerker af. Onder het nieuwe ontslagrecht en de Wet werk en zekerheid wordt een arbeidsovereenkomst pas ontbonden als u niet alleen kunt aantonen dat de medewerker slecht functioneert, maar ook kunt laten zien dat u er alles aan gedaan heeft om dit functioneren te verbeteren. Om bij ontslagzaken kans van slagen te hebben kunt u niet zonder een adequaat en actueel personeelsdossier, waarin alles vastgelegd is wat u ten aanzien van uw arbeidsrechtelijke verplichtingen heeft ondernomen.

Niet alleen in het kader van ontslag maar ook in het kader van ziekteverzuim is het essentieel de processtappen in het kader van de wet verbetering poortwachter door te voeren en zelf meer de regie te nemen. Hoe u dit kunt doen, leert u ook op deze cursus. Verzuim kost immers geld en het is van belang hier effectief op te sturen.

Belangrijk voor iedereen die input levert voor personeelsdossiers

Binnen organisaties zijn het de directe leidinggevenden die de belangrijkste input voor de personeelsdossiers van hun team leveren. Positieve en negatieve zaken die zich op de werkvloer voordoen moeten namelijk worden besproken en vastgelegd. Iedere leidinggevende in uw organisatie moet dus weten welke zaken in een dossier vastgelegd moeten worden en hoe deze met de betreffende medewerker gecommuniceerd dienen te worden. Als HR- of salarisadministrateur bent u ook degene die het hele proces moet monitoren.

Training dossier-opbouw

Tijdens deze studiedag wordt u  op praktijkgerichte wijze getraind, zodat u kennis krijgt van de vereisten vanuit de wetgeving en inzicht in het belang van correcte en volledige dossiervorming. Naast kennisoverdracht krijgt u praktische handvatten aangereikt en bekijkt u praktijksituaties middels casuïstiek.

Doelstellingen training dossier-opbouw

Na afloop van deze studiedag hebben de deelnemers een beter inzicht gekregen in de inhoud van de WWZ en het belang van een goed bijgehouden personeelsdossier. Dit wordt gerealiseerd door enerzijds kennisoverdracht en anderzijds oefeningen/casuïstiek.

Programma training dossier-opbouw

Tijdens deze studiedag komen zowel de theorie als de praktijk aan de orde. Doordat de groep bij  2Xplain studiedagen nooit groter dan 20 deelnemers is en de trainer uitstekend is ingevoerd in de materie, is er alle ruimte om aandacht te besteden aan vragen, casussen en andere eigen inbreng vanuit de eigen praktijk van de deelnemers. De hoofdlijnen van het programma zijn:

  • Het belang van dossiervorming in het kader van het nieuwe ontslagrecht;
  • De specifieke taken die de leidinggevende in dit verband heeft;
  • Het belang van, en de plicht tot het bieden van scholing;
  • Arbo-zaken en hun relatie tot de nieuwe wetgeving;
  • Het functioneringsgesprek en de vastlegging daarvan;
  • De vormgeving van het verbetertraject;
  • Tips en trucs.

DocNr: 96550

x
Deze website gebruikt cookies. Bekijk de privacy verklaring voor meer informatie. Privacy verklaring. Prima!