[image]

Salarisverwerking van internationale werknemers

Internationale verloningsvraagstukken

Deze praktijktraining heeft vooral een praktische insteek. Met veel voorbeelden worden de meest uitgebreide casusposities tot in detail uitgewerkt. Het gaat er vooral om hoe de technische inhoud op de juiste wijze verwerkt wordt in de salarisadministratie. Er is veel aandacht voor de verwerking op de loonstrook van de meest uiteenlopende internationale verloningsvraagstukken.

Voor wie is de praktijktraining de salarisverwerking van internationale werknemers bedoeld?

Voor iedereen die te maken heeft met de salarisverwerking van werknemers uit het buitenland en werknemers die zijn uitgezonden naar het buitenland maar waarvoor nog wel een inhoudings- en/of afdrachtverplichting geldt

Is een vooropleiding vereist?

Voor deze praktijktraining is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel wordt ervan uitgegaan dat je als deelnemer voldoende kennis van de salarisverwerking hebt, bijvoorbeeld opgedaan door het volgen van de PDL-opleiding.

Wat is de inhoud van deze praktijktraining

Tijdens deze training worden onderstaande punten behandeld.

 • De inhoud van en de toepassing van de 30%-regeling in de salarisadministratie 
 • Verschillen tussen de salarisnorm voor de 30%-regeling en de kennismigrantenregeling 
 • Basisprincipes van internationale belasting- en premieheffing 
 • Omrekening van buitenlands loon naar Nederlandse fiscaal loon 
 • Het toepassen van werkdagen in en -uitsluiting in de salarisadministratie 
 • Verloning van werknemers in een salary-splitsituatie 
 • Verloning van aandelen gerelateerde beloningen en beëindigingsvergoedingen in internationaal verband 
 • Verschil tussen een actuele en een shadow payroll 
 • De fiscale behandeling van buitenlandse pensioen- en premiebijdragen 
 • Tax equalization in de salarisadministratie 
 • Internationale aspecten van de WKR 

Na het volgen van deze praktijktraining 

 • Begrijp je de valkuilen rondom de verloning van werknemers uit het buitenland met een 30%-regeling en/of een kennismigrantenregeling 
 • Ben je in staat om een naar Nederland uitgezonden werknemer of naar het buitenland uitgezonden werknemer op de juiste wijze in de salarisadministratie te verwerken 
 • Signaleer je sneller diverse knelpunten van complexe verloningsvraagstukken en ben je beter in staat om oplossingen te bieden 
 • Heb je inzicht in de vragen die gesteld moeten worden en informatie die nodig is om een werknemer die zich in een grensoverschrijdende situatie bevindt op een goede manier in de salarisadministratie op te nemen 

 

DocNr: 158986
3 blokken van 2 uur (6 uur totaal)
dinsdag 3 september 2024
9:30u tot 11:30u
Vervolgdagen
dinsdag 10 september 2024 van 9:30u tot 11:30u
dinsdag 17 september 2024 van 9:30u tot 11:30u

Docent(en)


Kosten

€ 500,00 per deelnemer

Over deze training

 • Wet- en regelgeving Salaris en HR
 • Maximaal 20 deelnemers
 • Basisniveau
Aantal NIRPA punten: 90