[image]

Beheers alle soorten van verlof in de salarisadministratie

Voor een stipte en correcte uitvoering, zonder verrassingen achteraf

De ideale training voor salarispro's die alles willen weten over de regelgeving rondom alle verlofsoorten en de verwerking ervan in de salarisadministratie.

Inhoud

  1. Ziekteverlof, loondoorbetalingsverplichting, de verplichtingen vanuit de Wet Poortwachter en diverse regelingen voor zieke en/of arbeidsongeschikte werknemers zoals de no-riskpolis, ziektewetuitkering en subsidies.
  2. Vakantiewetgeving, opbouw en opname tijdens diverse vormen van verlof, uitbetaling van vakantiedagen en uitruil
  3. WAZO (zwangerschaps- en bevallingsverlof, betaald ouderschapsverlof etc) verlof en de verloning van de werkgeversbetaling vanuit het UWV
  4. Alle vormen van bijzonder verlof zoals kortdurend en langdurend zorgverlof, calamiteitenverlof, verlof rondom de geboorte of adoptie van een kind etc.
Uitgebreide beschrijving

Een salarispro heeft te maken met uiteenlopende vormen van verlof en verzuim; zowel in de verwerking als in de advisering. In deze training leiden wij je door de jungle van de verlofsoorten zodat je precies op de hoogte bent van alle wet- en regelgeving. Maar we slaan ook de brug naar de salarisverwerking. Hoeveel moet werkgever doorbetalen tijdens ziekte van werknemers en hoe verwerk je dat? Hoe verwerk je een werkgeversbetaling in de loonadministratie en wat komt daarbij kijken? Hoe kun je verlofdagen gebruiken in een cafetariaregeling? Etcetera.

Voor wie

  • Salarispro's en -adviseurs
  • HR-medewerkers
DocNr: 197498
3 blokken van 2 uur (6 uur totaal)
woensdag 29 mei 2024
9:30u tot 11:30u
Vervolgdagen
vrijdag 31 mei 2024 van 9:30u tot 11:30u
donderdag 6 juni 2024 van 9:30u tot 11:30u

3 blokken van 2 uur (6 uur totaal)
maandag 15 april 2024
9:30u tot 11:30u
Vervolgdagen
donderdag 18 april 2024 van 9:30u tot 11:30u
dinsdag 23 april 2024 van 9:30u tot 11:30u
Deze training is helaas vol

Docent(en)


Kosten

€ 500,00 per deelnemer

Over deze training

  • Wet- en regelgeving Salaris en HR
  • Maximaal 20 deelnemers
  • Basisniveau
Aantal NIRPA punten: 83