Arbeidsongeschiktheid

Opleidingen

Kosten

Vanaf € 363,20 tot € 454,00
per deelnemer
(Bekijk onze tariefinformatie)
(Incompany op aanvraag)

Docent

Over deze opleiding

Kennistraining
Maximaal 20 deelnemers
Basisniveau
83

Arbeidsongeschiktheid

Sinds 2016 is er een trendbreuk in de ontwikkeling van de instroom in de WIA. In dat jaar neemt de instroom toe met 12% tot ruim 40.000. In 2017 en 2018 stijgt de instroom verder. De kosten van deze stijging komen voor rekening van de werkgever. Kennis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is daarom onmisbaar. Tijdens de studiedag wordt onder andere stilgestaan bij de beoordeling door UWV van de ‘poortwachtersactiviteiten’, de WIA-keuring door UWV, de verschillende uitkeringsvarianten (IVA en WGA), de onderverdeling binnen de WGA (loongerelateerde uitkering, loonaanvulling en vervolguitkering), het eigenrisicodragen voor de WGA (en de ZW) en private aanvulling op de WGA (PAWW).

Voor wie is de training Arbeidsongeschiktheid bedoeld

Voor iedereen die te maken heeft met zieke en arbeidsongeschikte werknemers en meer wil weten over loondoorbetaling bij ziekte, re-integratieverplichtingen/-mogelijkheden, de regels rondom de WIA en eigenrisicodragen.

Vooropleiding voor de training Arbeidsongeschiktheid

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

Wat leert u tijdens deze training over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid?

Nadat in een algemene inleiding de regelgeving en de daaruit voortvloeiende processen zijn besproken gaat de docent dieper in op de volgende onderwerpen:

  • keuring UWV;
  • recht op uitkering/uitsluitingsgronden;
  • duur/hoogte (loon/dagloon/arbeidsverleden);
  • wachttijd (vrijwillige/verplichte loondoorbetaling);
  • eigenrisicodragen WGA (en ZW);
  • re-integratieverplichtingen;
  • private aanvulling WW en WGA (PAWW).

Na het volgen van deze training

  • begrijpt u waarom het in uw voordeel is om stappen te zetten als uw werknemer ziek wordt/(mogelijk in aanmerking komt voor een WIA-uitkering;
  • bent u bekend met de wettelijke verplichtingen;
  • heeft u inzicht in de mogelijkheden om kosten te besparen rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Duur van de training

Het programma van de training beslaat 5,5 effectieve lesuren. Bij open inschrijvingsdagen is de start om 9.30 uur en het einde om 16.30 uur. De lunchpauze is van 12.30 – 13.30 uur. In de ochtend en middag is er een korte koffie/theepauze. Bij incompany-trainingen worden de tijden in overleg vastgesteld.


DocNr: 130502

x
Deze website gebruikt cookies. Bekijk de privacy verklaring voor meer informatie. Privacy verklaring. Prima!