Alles over cao's

Opleidingen

Kosten

Vanaf € 373,60 tot € 467,00
per deelnemer
(Bekijk onze tariefinformatie)
(Incompany op aanvraag)

Docent

Savannah Snellenburg-Swenker


Over deze opleiding

Kennistraining
Maximaal 20 deelnemers
Basisniveau
83

Over cao's bestaat meer onduidelijkheid dan u denkt

Eerdere uitvoeringen van deze studiedag zijn door deelnemers gemiddeld beoordeeld met een 7,5

Uit de evaluaties:
"Pittige dag. De materie is ingewikkelder dan je denkt en daarom is het goed om je er eens in te verdiepen."

Voor veel mensen is onduidelijk of bepaalde regels gelden op basis van de wet of van de cao. De algemene opvatting is "het staat in de cao dus zo moet het," maar dat ligt in de praktijk heel wat genuanceerder. Tijdens de studiedag Alles over cao's worden de verschillende stadia in de totstandkoming van een cao besproken, inclusief de daar eventueel al uit voortvloeiende verplichtingen én de doelgroepen voor wie die verplichtingen dan al wel of juist niet gelden. U krijgt daarmee beter zicht op de waarde en werkingssfeer van cao's, op de verplichtingen die voor u gelden en op de risico's wanneer u daar niet aan voldoet.

Wat komt er onder meer aan de orde tijdens de studiedag Alles over cao's?

  • Hoe komt de cao tot stand? We doorlopen alle stadia, van onderhandeling via eindbod tot principe-akkoord en uiteindelijke algemeenverbindendverklaring (AVV). Sommige van die stadia hebben al consequenties, maar niet per se voor alle werkgevers en werknemers.
  • De AVV. Deze geldt niet per definitie voor de gehele cao. Welke rechten en plichten vloeien er uit voort?
  • Ook ondernemingscao's worden aangemeld bij het Ministerie van SZW. Waarom is dat belangrijk?
  • Wat kan er eigenlijk allemaal in de cao geregeld worden?
  • Wat zijn de gevolgen als een cao-verplichting (bijvoorbeeld een pensioenregeling of een WIA-verzekering) niet wordt nagekomen?
  • Wanneer mag de cao afwijken van de wettelijke regels?
  • Wanneer zijn een werkgever en een werknemer aan een cao gebonden?
  • Hoe weet je of er een cao van toepassing is?
  • Kan een sociaal plan ook worden aangemerkt als een cao?

Vooropleiding

Voor deze training is basiskennis van de loonadministratie vereist.


DocNr: 96833

x
Deze website gebruikt cookies. Bekijk de privacy verklaring voor meer informatie. Privacy verklaring. Prima!