Klachtenprocedure

2Xplain besteedt de grootste zorg aan het opstellen en actualiseren van opleidingsmateriaal, aan de selectie en instructie van trainers en docenten, aan de online classroom en aan de keuze van de opleidingslocatie. Op- of aanmerkingen worden door 2Xplain meegenomen bij de verdere ontwikkeling van de opleidingen. Deze kun je noteren op een evaluatieformulier, desgewenst anoniem.

Ga met klachten over een opleiding of training bij voorkeur rechtstreeks naar trainer of docent, zodat deze meteen actie kan ondernemen. Doe dit bij voorkeur direct na het ontstaan van de klacht. Zeker bij meerdaagse trainingen kan in de vervolgbijeenkomsten dan nog hiermee rekening worden gehouden.

Betreft het een klacht over de trainer/docent en/of wil je de klacht niet met de trainer/docent bespreken, dan kun je contact opnemen met de opleidingscoördinator, Karin de Voogd van der Straten via:

  • telefoon: 0570-79 60 60
  • mail: karindevoogd@2xplain.nl
  • brief: 2Xplain Vakinformatie, t.a.v. Karin de Voogd van der Straten, Keulenstraat 10 D, 7418 ET Deventer.

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van een klacht nemen we contact op.

Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld. 2Xplain streeft er altijd naar in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Is je klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kun je deze voorleggen aan een klachtencommissie, bestaande uit één persoon aan te wijzen door jezelf, één persoon aan te wijzen door 2Xplain en één door de Kamer van Koophandel te Eindhoven aan te wijzen onafhankelijke voorzitter. 2Xplain zal zich houden aan de door die commissie gedane uitspraak en eventuele beschikkingen.

DocNr: 191344