Algemene voorwaarden website en Kennisbank PRO

2Xplain werkt nauwgezet en frequent aan het controleren, actualiseren en/of aanvullen van de informatie die op deze website en in de Kennisbank PRO is opgenomen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht je onjuiste of onvolledige informatie aantreffen, of anderszins tegen problemen bij het gebruik van website of Kennisbank PRO aanlopen, meld dit dan per e-mail aan administratie@2xplain.nl. 2Xplain accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelingen gebaseerd op informatie uit deze website of Kennisbank PRO. 2Xplain is niet verantwoordelijk voor informatie op pagina's van derden die gelinkt zijn aan deze website of Kennisbank PRO. Op deze website en de Kennisbank PRO zijn de Algemene Voorwaarden van 2Xplain van toepassing.

Algemene Voorwaarden

Annuleringsvoorwaarden opleidingen en studiedagen

Bij annulering door de deelnemer gelden de volgende voorwaarden:

  • Indien de annulering dertig kalenderdagen of langer vóór de aanvang van de cursus door 2Xplain wordt ontvangen, is opdrachtgever € 35,00 administratiekosten verschuldigd.
  • Indien de annulering tussen veertien en dertig kalenderdagen vóór de aanvang van de cursus door 2Xplain wordt ontvangen, is opdrachtgever 50% van de cursusprijs verschuldigd.
  • Indien de annulering tussen één en dertien kalenderdagen vóór de aanvang van de cursus door 2Xplain is ontvangen, is opdrachtgever 75% van de cursusprijs verschuldigd.
  • Indien de annulering op de aanvangsdatum van de cursus of daarna door 2Xplain wordt ontvangen, is opdrachtgever tot volledige betaling van het cursusgeld gehouden.
  • Bij annulering door 2Xplain zal volledige restitutie van het betaalde cursusgeld plaatsvinden.
DocNr: 191343