Cao-alert upgrade voorbeeld


2Xplain Cao e-mailalert


Geachte heer Rutten,

Vandaag, 28-03-2023 zijn in de 2Xplain PayRoll Kennisbank PRO een of meerdere cao-mutaties verwerkt, waarin u waarschijnlijk geïnteresseerd bent. Het gaat om mutatie(s) in de cao/regeling 0156 Ziekenhuizen.

De onderstaande mutatie(s) is (zijn) verwerkt voor deze cao/regeling:

Eindejaarsuitkering 8,33% (Cao-mutatie) (aanvullende informatie over deze mutatie beschikbaar in het cao dossier)

Lonen +5% (Cao-mutatie)

Lonen +5% > € 150 < € 180 (Cao-mutatie)

Lonen +5% > €150 < € 300 (Cao-mutatie)

Onderhandelingsresultaat (Cao-mutatie)

Klanten met deze cao code:
Gezondheidscentrum Hart voor de Zaak (32567)
Wijdselanden Ziekenhuis (43390)

U kunt inloggen op de cao-mutatiepagina, waar u de mutatie kunt bekijken.

U kunt desgewenst ook inloggen op de cao-dossierpagina.

Met vriendelijke groet,

2XPlain PayRoll

Keulenstraat 10 D, 7418 ET Deventer
T 0570 - 79 60 60
2xplain.nl/payroll
Kwaliteit loont!Docnr: 191196