Wil de laatste salarisadministrateur het licht uitdoen!

Wil de laatste salarisadministrateur het licht uitdoen!

Geplaatst op 25 maart 2015, door Frans la Poutré (franslapoutre@2xplain.nl)

Over 10 jaar bestaat uw functie niet meer. De universiteit van Oxford heeft 700 beroepen onder de loep genomen en bekeken of die ten gevolge van automatisering en robotisering op relatief korte termijn zullen gaan verdwijnen. Door Deloitte is dat onderzoek vorig jaar voor ons land "vertaald", waarbij een selectie van 70 beroepen is bekeken. Daar kwam uit dat 2 tot 3 miljoen banen in de komende 10 tot 20 jaar overbodig zullen worden. En dat is volgens de onderzoekers dan nog een voorzichtige schatting. Er is toen het nodige over gepubliceerd, onder meer in de NRC. Anders dan je misschien zou verwachten zijn het niet de productie-banen die het grootste risico lopen, maar functies als accountant en boekhouder. De functie salarisadministrateur is niet speciaal onderzocht, maar er is weinig voor nodig om te bedenken dat ons vak in dezelfde categorie als boekhouder en accountant valt.

Aandoenlijk

Deze week was op de televisie een uitzending van Tegenlicht te zien over "het werken van morgen".  Je kon er twee hoofdconclusies uit trekken:

  1. de ontwikkelingen gaan sneller dan we voor mogelijk houden;
  2. we hebben geen idee hoe we er mee om moeten gaan.

Waar de techneuten ons enthousiast en vlotjes het beeld schetsten van de ongekend snelle ontwikkelingen in de robotisering, probeerde de afdeling HR van een bedrijf op bijna aandoenlijke wijze te worstelen met de vraag hoe de werkvloer op die ontwikkelingen moet worden voorbereid. De HR-medewerkers waren zich er daarbij zeer bewust van het feit dat ook hun eigen functie in de bedreigde hoek zit.

Eerlijk verdelen

Het lijkt me overduidelijk dat de technische ontwikkelingen niet te stoppen zijn. Het lijkt me ook onontkoombaar dat automatisering overal waar dat kan de plaats van menselijke arbeid blijft overnemen. Die ontwikkeling is immers al jaren aan de gang. We kunnen ons nu nog moeilijk voorstellen dat typisch menselijke capaciteiten zoals conclusies trekken en beslissingen nemen geautomatiseerd worden, maar 10 jaar geleden zouden we ook niet durven hebben voorspellen wat we vandaag allemaal met onze telefoon kunnen doen.

Voor mij is de meest interessante vraag niet zo zeer waar het technisch allemaal heen gaat, maar welke gevolgen dat heeft voor de economie. En dan bedoel ik de economie in de zin van de onderlinge geldstromen tussen de mensen. Er zijn ongeveer 7,2 miljoen banen in Nederland. Als er 2 tot 3 miljoen verdwijnen heb je het dus over minstens een kwart van de banen. Het werk dat bij die banen hoort wordt nog steeds uitgevoerd, dus de toegevoegde waarde van dat werk wordt nog altijd gerealiseerd. Alleen de beloning voor dat werk komt niet meer bij 2 tot 3 miljoen baanverliezers terecht. Hoe gaan we dat oplossen? De geschiedenis stemt helaas niet optimistisch als het over het eerlijk verdelen van rijkdom gaat, maar toch zal daar iets moeten gebeuren. 

Wat moet u hiermee?

In gesprekken, blogs, mailtjes en artikelen hamer ik al "sinds mensenheugenis" op het belang van persoonlijke ontwikkeling. Met de juiste competenties kunt u nog altijd niet zorgen dat uw baan in de huidige vorm behouden blijft, maar kunt u zichzelf wel beter staande houden in de turbulente tijden die voor ons liggen. Wat dat betreft ben ik blij om te zien dat bij in-companystudiedagen de nadruk al is veranderd van kennisgerelateerde naar meer competentiegerichte trainingen. Voor trajecten waarin wij bij organisaties persoonlijke competentieprofielen en ontwikkelingstrajecten voor medewerkers samenstellen is al erg veel belangstelling. Deze aanpak komt binnenkort ook voor individuen beschikbaar. Bij de open inschrijvingen doen onderwerpen als Procesoptimalisatie en Optimalisatie van de loonaangifte het momenteel erg goed.

Ik ben wel benieuwd hoe u tegen de toekomst aankijkt. Op facebook en linkedin kunt u hierover meepraten. Bent u niet actief op die netwerken, dan mag u mij ook mailen.

En kijk vooral ook naar "Het werken van morgen". U kunt maar beter goed voorbereid zijn. Het licht op de salarisadministratie gaat straks definitief uit, maar uw eigen licht moet natuurlijk wel blijven branden.

Relevante links:

Naar alle blogs

Docnr: 86272