Tenenkrommende politiek over de rug van arme basisscholen

Tenenkrommende politiek over de rug van arme basisscholen

Geplaatst op 25 september 2014, door Frans la Poutré (franslapoutre@2xplain.nl)

2 ton was het bedrag dat 4 Vleutense basisscholen aan naheffing mochten ophoesten van de overheidsinstelling die er maar niet in slaagt om het leuker te maken. (Wel makkelijker, zeggen ze zelf, maar dat heb ik nog nooit een salarisadministrateur horen bevestigen.) RTL Nieuws pakte groot uit. "Voor dat bedrag kan ik vier leraren aanstellen" zegt een beduusde schoolbestuurder. De Belastingdienst is de grote boeman die zomaar mega-aanslagen lijkt te verzinnen.

Wat is er precies aan de hand?

In het basisonderwijs is de participatiemaatschappij al jaren de praktijk. Ouders worden ingeschakeld bij allerlei taken. Ook ik heb de nodige kerst- en sinterklaasversiering gemaakt en opgehangen op de school van mijn kinderen. (Intussen zijn die 26 en 24, dus ik praat over een flinke tijd geleden.) Sommige taken zijn dermate structureel en onmisbaar, dat scholen besloten hebben de ouders die zich vrijwillig als overblijfouder inzetten daarvoor een vergoeding van een tientje per keer te betalen.

En daar gaat het mis. De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat de vergoeding voor een uurtje oppassen op grond van de vrijwilligersregeling nooit meer dan € 4,50 mag zijn. In het onderhavige geval is dus geen sprake van vrijwilligerswerk, maar van arbeid waarover loonheffing en premies moeten worden ingehouden. Met enig rekenwerk is de aanslag van € 200.000 tot stand gekomen.

Brute fiscus

Kamerleden spreken er inmiddels schande van en willen dat de Belastingdienst stopt met het opleggen van dit soort aanslagen. En daar beginnen dan mijn tenen te krommen. Niet omdat ik het die overblijfouders misgun, of omdat ik vind dat die scholen niet moeten zeuren. Maar wel omdat het diezelfde kamerleden, of hun voorgangers, zijn die de regels hebben vastgesteld. Nu er een onbedoeld bij-effect blijkt op te treden en in toonaangevende media die arme basisscholen als slachtoffer van de brute fiscus worden neergezet, staan politici in de rij om te verklaren dat de Belastingdienst ogenblikkelijk moet stoppen met het uitvoeren van de regels. Populisme is geen exclusief terrein meer van de als populistisch bekend staande partijen, maar inmiddels doorgedrongen tot alle niveaus van de politiek.

Vestzak-broekzak

De scholen laten het er niet bij zitten en stappen naar de rechter. De vraag is of dat resultaat oplevert. Als de scholen niet kunnen aantonen dat de overblijfouder voor dat tientje niet alleen een uur komt oppassen, maar ook voor en na dat uur nog bezig is met voorbereiden en opruimen, en daarnaast met vergaderingen en bijkomende werkzaamheden toch gemiddeld ruim 2 uur per overblijfbeurt bezig is, valt er weinig op het standpunt van de fiscus af te dingen. Hoe sneu ik het ook vind voor de scholen, hoe vervelend ik zelf die blauwe enveloppen ook vind, en hoezeer ik ook besef dat publiek geld dat van onderwijs naar Belastingdienst gaat in feite voor de overheid een vorm van vestzak-broekzak is, feit blijft dat de Belastingdienst niets meer doet dan de regels uitvoeren.

Uitwassen

Om zaken als deze te voorkomen moeten politici niet populair gaan lopen roeptoeteren als de media zich roeren, maar zich nu vooral druk gaan maken over het vereenvoudigen van de regelgeving. De complexiteit daarvan is de hoofdoorzaak van de uitwassen die plaats vinden. Helaas lijkt dat vooralsnog niet te gebeuren. Het Actal, het Adviescollege Toetsing Regeldruk, sprak eerder deze week zijn zorg al uit over de uitvoeringsregels van de nieuwe Quotumwet. Alle goede bedoelingen ten spijt lijken politieke doelen toch immer weer te prevaleren boven uitvoerbaarheid.

Goed opgeleide salarisadministrateur

Zolang de regelgeving zo complex blijft is er dus maar één remedie: een goed opgeleide salarisadministrateur. Niet een die alleen de regels kent, maar een die ook in staat is andere afdelingen te overtuigen van volledige communicatie over alle betalingen die een werkgever verricht aan personen die al dan niet als werknemer werkzaamheden verrichten. Ik stel me zo voor dat de hierboven genoemde scholen de betalingen aan de overblijfouders zonder tussenkomst van de salarisadministratie hebben verricht. Salarisadministrateur of externe salarisverwerker hebben daardoor waarschijnlijk geen zicht gehad op die betalingen en dus ook niet aan de bel kunnen trekken. Een kostbare misser.

Tot slot

Voor u is het bovenstaande eigenlijk goed nieuws. Het belang van actuele vakkennis en vaardigheden van onze beroepsgroep wordt maar weer eens ondubbelzinnig aangetoond. En waar de media en de politiek nu de Belastingdienst in de beklaagdenbank zetten, wil ik het toch een keer voor deze veelgeplaagde dienst opnemen. Zolang de politici het niet makkelijker maken kan de fiscus het echt niet leuker maken. En zolang dat duurt doet u er goed aan te blijven werken aan vakkennis en vaardigheden.

Naar alle blogs

Docnr: 77980