O, o Den Haag

Geplaatst op 31 oktober 2016 door Frans la Poutré (franslapoutre@2xplain.nl)

Er naderen verkiezingen en waar die vroeger uitsluitend gingen om nieuw beleid, lijken ze tegenwoordig ook vaak te gaan over het terugdraaien van bestaand beleid. Ooit was het politieke leven overzichtelijk. Bij de verkiezingen beloofde je mooie dingen. Direct na de verkiezingen zorgde je ervoor dat impopulaire doch noodzakelijke maatregelen werden ingevoerd, in de hoop dat die tegen de volgende verkiezingen al zo gewoon waren geworden dat niemand er nog over zeurde. Zo kon het land redelijk efficiënt geregeerd worden.

Anno 2016 is het anders. Coalities zijn complexer geworden en het invoeren van impopulaire wetgeving wordt je voortdurend nagedragen. En dat niet alleen: partijen die je wetsvoorstellen gesteund hebben vallen je zonder scrupules later op diezelfde wetsvoorstellen aan. Ik schreef daar al eerder over in mijn blog “Arme Wiebes”, naar aanleiding van de ophef in de Tweede Kamer over de door diezelfde Tweede Kamer aangenomen Dba.

Rutte's communicatieve trucje 

Momenteel is het de AOW-leeftijd die onder vuur komt te liggen. Rutte c.s. hadden keurig volgens het boekje dit hete hangijzer in het begin van deze kabinetsperiode aangevat. Daarbij hebben ze overigens wel een communicatief trucje uitgehaald dat helaas ook gemeengoed is geworden. De wetgeving wordt zo gepresenteerd dat het allemaal wel mee lijkt te vallen met de gevolgen, maar de werkelijke aard van die gevolgen blijkt pas in een later stadium. Op het gevaar af voor een ouwe zeur te worden versleten kijk ik dan toch maar weer naar de door ons gekozen volksvertegenwoordigers. Die zitten er toch omdat ze goed geïnformeerd zijn en de trukendoos van het kabinet onderuit moeten schoffelen?

Van een kamerlid mag je verwachten dat hij onderzoekt wat dat exact betekent. 

In de wetgeving over de AOW-leeftijd is een verhoging tot 67 jaar in 2021 opgenomen. Dat is de hiervoor genoemde truc van de maatregel die nog wel mee lijkt te vallen. Vanaf dat moment varieert de AOW-leeftijd mee met de levensverwachting. Dat klinkt alleszins redelijk, maar van een kamerlid zou je mogen verwachten dat hij onderzoekt wat dat exact betekent. Omdat de kamerleden dat hebben nagelaten, heb ik dat zelf begin 2015 maar eens gedaan. Wie mijn bevindingen precies wil lezen kan mijn blog van 9 juli 2015 er nog eens op naslaan, maar grof gezegd komt het er op neer dat wie nu nog geen 40 is tot zijn 70e mag doorwerken en de stijging dan nog niet is afgelopen.

Oeps.... verkiezingen! 

Maar goed, de wet was aangenomen, dus we hebben het er mee te doen. Of toch niet? Rutte's trucje was weliswaar slim, maar waar hij even geen rekening mee gehouden had was dat de AOW-leeftijd voor 2022 5 jaar voor de ingangsdatum bekend moet worden gemaakt. En wellicht had hij er ook niet echt rekening mee gehouden dat zijn kabinet de 4 jaar zou vol maken, want net nu de verkiezingen er aankomen ontdekken de politici plotseling wat we al een paar jaar wisten: de AOW-leeftijd moet in 2022 omhoog en dat moeten we nú aankondigen. Koren op de molen van SP, PVV, 50+ en PvdA. Het kan dus zo maar dat de automatische aanpassing aan de levensverwachting al sneuvelt voordat deze voor het eerst is doorgevoerd.

Lange termijn graag 

Of dat goed of slecht nieuws is laat ik in het midden. Slecht nieuws is in ieder geval dat wetgeving steeds meer onderdeel is van de Haagse waan van de dag. Het zou mooi zijn als de dames en heren op het Binnenhof weer aandacht aan de lange termijn gaan besteden. En dan bedoel ik de termijn langer dan die tot de volgende verkiezingen.

Duidelijke taal op de actualiteitendagen

U houdt ook niet zo van onaangename verrassingen? Hoofdredacteur Jos van Weert van PayRoll Magazine is een man van duidelijke taal. Ieder jaar vertelt hij in die duidelijke taal hoe de nieuwe wetgeving in de praktijk voor u zal uitpakken. 20 jaar geleden deed hij dat als enige. Nu zijn er inmiddels meerdere variaties op zijn actualiteitendagen. Maar wie een duidelijk verhaal, gestoeld op de eigen praktijk wil horen, komt naar Jos van Weert luisteren. Hier vindt u alle informatie.

 

Naar alle blogs

Docnr: 105026