Nog geen 42? Dan mag u tot uw 70e doorwerken

Blogs

De AOW-leeftijd stijgt sneller dan u denkt

Geplaatst op 3 april 2017, door Frans la Poutré (franslapoutre@2xplain.nl)

Update 1 september 2018: Deze blog is geschreven aan de hand van de prognoses van de levensverwachting die het CBS in 2016 heeft gepubliceerd. De toename van de levensverwachting blijkt iets minder snel te gaan dan verwacht. Dat betekent dat de voorbeeldberekening anders kan uitpakken dan hier beschreven. Inmiddels is er op de website van de SVB een rekentool beschikbaar die wél de actuele prognose van de levensverwachting meeneemt in de berekeningen. U kunt de voor u verwachte AOW-leeftijd daar nu makkelijk opzoeken.

Er is veel gesproken en geschreven over de verhoging van de AOW-leeftijd. Steeds weer kwam dan het officiële tabelletje tevoorschijn, waarin de stapsgewijze verhoging tot en met 2021 wordt weergegeven. En steevast ging dat vergezeld van de opmerking dat vanaf 2022 de AOW-leeftijd meegroeit met de levensverwachting. Dat laatste werd wat achteloos voor kennisgeving aangenomen, onder het motto dat wel vaker geldt als het over pensioen gaat: "wie dan leeft, die dan zorgt." Tot dat het kabinet vorig najaar daadwerkelijk de eerste verhoging met 3 maanden per 1 januari  2022 aankondigde. Ineens leek het parlement zich te realiseren waarmee het had ingestemd. En ik vermoed dat het zich ook realiseerde dat er verkiezingen aankwamen.

Achterdochtig

Nog geen 42? Dan doorwerken tot 70"Meegroeien met de levensverwachting" klinkt heel logisch, en zeker niet dramatisch. Dat in de officiële publicaties een nadere specificatie ontbreekt zou ons echter achterdochtig moeten maken. In Den Haag wordt namelijk zeer goed nagedacht over de verpakking van een boodschap. Vaak zelfs beter dan over de boodschap zelf, denk ik wel eens. Ik heb daar in een eerdere blog al eens over geschreven. Kort samengevat: boodschappen die goed vallen worden breed uitgemeten, boodschappen die weerstand oproepen worden vakkundig in vage omschrijvingen weggemoffeld. Twee jaar geleden heb ik u daarom in een blog al eens voorgerekend wat dat meegroeien met de levensverwachting feitelijke betekent. Nu is het tijd voor een update.

"Precies"

Waar kun je beter beginnen met zoeken dan op rijksoverheid.nl? Informatie rechtstreeks van de bron is immers het meest betrouwbaar. In eerste instantie vind ik daar weer het beroemde tabelletje, maar gelukkig is er ook een officiële rekentool. "Vul uw geboortedatum in om precies te zien wanneer u recht heeft op AOW," meldt de webpagina. Zo gemakkelijk blijkt het echter niet te zijn, blijkt uit de gegenereerde respons.


Zo, nu weet u meteen hoe oud ik al ben. Maar ik weet nog steeds niet wanneer mijn AOW ingaat. Precies is bij rijksoverheid.nl alleen precies voor mensen die vóór 1 oktober 1955 geboren zijn.

40% pas op of na 70e met pensioen

Dan maar de wet zelf erbij gepakt. Het Wetsvoorstel Wet versnelde verhoging AOW-leeftijd biedt helaas geen uitkomst. Het leuke tabelletje staat er in meerdere layouts in en een grafiek geeft een indruk van de stijgende levensverwachting, maar te grof om berekeningen op te baseren. In het Wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd vind ik uiteindelijk de rekenformule:

Verhoging = (Levensverwachting op 65e -18,26) - (AOWleeftijd in voorgaande kalenderjaar - 65)

De verwachte ontwikkeling van de levensverwachting voor mensen op hun 65e verjaardag staat ook in dit wetsvoorstel weer uitsluitend grof weergegeven in een grafiekje. Het mag blijkbaar niet te gemakkelijk zijn. Bij het CBS zijn dit soort prognoses uiteraard wel op te vragen. Uit de tabel die ik ontvang blijkt dat wie dit jaar 65 wordt, gemiddeld nog 19,95 jaar leeft. In 2021 is de levensverwachting gestegen naar 20,50 jaar. Dan treedt zoals gezegd de koppeling met de AOW-leeftijd op. In zo'n 25 jaar neemt de levensverwachting vervolgens met 3 jaar toe, hetgeen resulteert in een AOW-leeftijd van 70 jaar in het jaar 2045. Rekenen we dat terug naar vandaag, en laten we er de ingewikkelde bijbehorende berekening op los, dan betekent dat dat iedereen die op 1 april 2017 nog geen 42 was, minimaal tot zijn of haar 70e door moet werken. Ook weer volgens CBS-cijfers zijn dat zo'n 4 van de 10 werkenden. Let wel: dit is allemaal gebaseerd op prognoses van 2016.

Mike van Elburg maakt de ingewikkelde pensioenmaterie voor u toegankelijk

De CBS-prognoses lopen door tot 2060. In dat jaar is de verwachte AOW-leeftijd opgelopen tot 71 jaar en 6 maanden. We zijn dan intussen wel minstens 11 kabinetten verder. Mijn prognose is dat er dan zeker nog 6 keer iets gewijzigd is in de regels. Maar wijzigingen betekenen niet altijd verbeteringen.

Resteert de vraag waarom overheid, media en maatschappelijke organisaties uitsluitend praten over de verhoging van de AOW-leeftijd tot 67. Van die eerste kan ik het me voorstellen, van die andere zou je verwacht mogen hebben dat ze zelf het rekenwerk ook al gedaan hadden. Dat had afgelopen najaar heel wat verontwaardiging gescheeld.

Praat mee op Discussiegroep salarisadministratie op LinkedIn of volg ons via www.facebook.com/2xplain Naar alle blogs


DocNr: 110410

x
Deze website gebruikt cookies. Bekijk de privacy verklaring voor meer informatie. Privacy verklaring. Prima!