Modernisering Ziektewet, oftewel wat niets doen u kan kosten

Modernisering Ziektewet, oftewel wat niets doen u kan kosten

Geplaatst op 14 maart 2013, door Jos van Weert (josvanweert@2xplain.nl)

De Ziektewet is onlangs ingrijpend gewijzigd. Voor de meesten van u vertel ik nu niets nieuws. U hebt dat al lang gelezen. En u hebt ook gelezen, dat die wijzigingen gelukkig pas op 1 januari 2014 in gaan. Dus lijkt het niks om je nu al druk over te maken. Maar is dat wel zo?

Vangnetters zonder werkgever

De wijziging van de Ziektewet heeft voornamelijk betrekking op vangnetters zonder werkgever, die ziek worden. Dat zijn met name uitzendkrachten, zieke werknemers met een contract voor bepaalde tijd en zieke WW’ers . Maar ook werknemers die bij u uit dienst zijn gegaan, maar die ziek zijn geworden in de uitloopperiode van de Ziektewet. Voor deze vangnetters verandert het uitkeringstraject ingrijpend. De motivatie is, dat dit nodig is om ze te stimuleren weer aan het werk te gaan, en niet onnodig in die Ziektewet te blijven zitten.

Algemeen geaccepteerde arbeid

Om te beginnen – en dat is al ingegaan – verandert voor deze vangnetters in het tweede jaar het arbeidsongeschiktheidscriterium. In het algemeen ben je voor de Ziektewet ziek als je niet in staat bent je eigen werk te verrichten. Voor deze groep gaat in het tweede jaar van uitkering hetzelfde criterium gelden als voor de WIA. Als ze in staat zijn met algemeen geaccepteerde arbeid 65% van hun maatmaninkomen te verdienen en ze doen dat niet, wordt de uitkering beëindigd. En dan is werken de enige oplossing, lijkt de gedachte van de wetgever.

Uitkering versoberd

Vanaf 1 januari wordt bovendien de uitkering versoberd. Voor deze vangnetters wordt de loongerelateerde uitkering in duur afhankelijk van het arbeidsverleden. En daarna komt er een uitkering van 70% van het minimumloon. Dan wil je wel aan het werk, lijkt de wetgever te denken. Maar gaat de wetgever er dan niet aan voorbij, dat vangnetters ook echt heel erg ziek kunnen zijn?

Prikkels voor oud werkgevers

Tot zover eigenlijk niks om u vanuit de rol van de werkgever druk over te maken. Het gaat om oud-werknemers, waarmee u eigenlijk geen band meer heeft. Maar daar denkt de wetgever anders over. Die heeft bedacht, dat ook de oud-werkgever geprikkeld moet worden. En dat doet de wetgever via het vertrouwde systeem van premiedifferentiatie. De laatste werkgevers waar deze vangnetters in dienst waren, zijn de klos. Zij gaan vanaf 1 januari 2014 een verhoogde ZW-premie en een verhoogde WGA-premie betalen. Die verhoogde ZW-premie wordt overigens in de verhoogde WGA-premie verdisconteerd.

1 januari 2014 is al begonnen!

En daar zit nou de kneep! U denkt, dat 1 januari 2014 volgend jaar is. Maar dat is in dit geval niet waar! De gedifferentieerde premie van 2014 wordt berekend over de ZW-uitkeringen die in 2012 aan vangnetters zijn gedaan. U zit er dus al midden in. Hebt u zo’n vangnetter? U hebt waarschijnlijk geen flauw idee. Maar u kunt er achter komen via UWV. Misschien kunt u ze aan het werk helpen. Bij u of bij een andere werkgever. Betalen moet u toch, met loon, door re-integratie of via de premiedifferentiatie. Vanaf vandaag kost niets doen geld. Uw actie kan tot besparing leiden.

Naar alle blogs

Docnr: 43648