Is die nieuwe WW sociaal nou wel zo akkoord?

Is die nieuwe WW sociaal nou wel zo akkoord?

Geplaatst op 27 maart 2013, door Jos van Weert (josvanweert@2xplain.nl)

Sociale partners en kabinet lijken er toch in geslaagd. Gisterenavond is er een sociaal akkoord gesloten. Volgens de titel van het akkoord biedt het perspectief voor een sociaal én ondernemend land. Uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020. Als ik de visie goed begrijp, gaat het om herstel van vertrouwen. Door werknemers en ondernemers reëel perspectief te bieden, maar wel in het besef van de ernst van de crisis. Meer perspectief door verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor daadkrachtig beleid voor de korte en voor de middellange termijn. Als dat geen mond vol is…

Topje van de ijsberg

Wat we in de media vernemen van het Sociaal Akkoord is maar het topje van de ijsberg. Het akkoord gaat veel verder dan over alleen aanpassingen in de WW, het ontslagrecht en de participatie van arbeidsgehandicapten. Het bevat tal van plannen op middellange termijn, die vooral gericht zouden moeten zijn op het herstel van vertrouwen. Dan komt het economisch herstel vanzelf, is de gedachte. Wat dat uiteindelijk oplevert voor de regelgeving in de komende jaren moeten we natuurlijk afwachten, maar de contouren zijn geschetst. Het lijkt me overigens raadzaam van deze contouren kennis te nemen. Dan bent u voorbereid op de toekomst.

Nieuwe WW

Een klein onderdeel van het sociaal akkoord is de aanpassing van de Werkloosheidswet en andere sociale zekerheidsregelingen. Maar vooral de plannen met de WW trokken mijn aandacht. De berichten vooraf waren redelijk gunstig. De duur en hoogte van de WW zouden niet worden aangetast. Of toch weer wel? Op het laatst ontstond er toch nog enige onduidelijkheid. Na de persconferentie was het echter klip en klaar: geen aanpassing in hoogte en duur. Maar klopt dat bericht nou eigenlijk wel?

Meer invloed sociale partners

Duidelijk wordt, dat sociale partners (mijns inziens terecht) meer verantwoordelijkheid willen nemen voor het functioneren van de arbeidsmarkt. En dus ook voor degenen die tijdelijk aan de zijkant van die arbeidsmarkt belanden. Dat wordt vertaald in een aantal maatregelen. Ook de werknemersverzekeringen zijn daarbij opnieuw tegen het licht gehouden.

Herijking van publieke WW

De publieke WW moet, als het aan de sociale partners ligt, weer een echte werknemersverzekering worden. En aan alle werknemersverzekeringen moeten werknemers weer gaan meebetalen. De werknemersdelen in de premies komen uit het brutoloon. Ik wil nog niet weten wat dat voor het uniforme loonbegrip, of voor de dagloonberekening gaat betekenen.

Aanvullende werkloosheidsregelingen

Partijen kunnen zich vervolgens heel goed voorstellen dat de publieke WW-uitkering beperkt wordt. Dat gat kan dan met private aanvullende verzekeringen op cao-niveau worden gevuld. Zie daar de adder onder het gras. De laatste berichten – voorzover ze mij hebben bereikt – zijn, dat de wettelijke WW in eerste instantie in duur zal worden beperkt tot maximaal 2 jaar. Dat moet natuurlijk nog wel worden uitgewerkt. En de resterende duur komt uit een private verzekering op cao-niveau. Daarmee wordt meteen de weg geplaveid voor een verdere verkorting van de uitkeringsduur, en voor een verlaging van de hoogte van de wettelijke uitkering. De particuliere aanvullende verzekering vult het gat. Maar wat nou, als er in de onderneming waar de werkloze werknemer heeft gewerkt helemaal geen cao was? Dan zit die werkloze werknemer met de gebakken peren...

Naar alle blogs

Docnr: 45239