Hoe zou u het dan doen?

Hoe zou u het zelf doen dan?

Geplaatst op 22 juni 2015, door Frans la Poutré (franslapoutre@2xplain.nl)

Nog tweeëneenhalve maand en dan is het 25 jaar geleden dat ik voor het eerst als werknemer het kantoor van Uitgeverij Imp binnen stapte. Oude rotten in ons vakgebied kennen die naam wellicht nog, of anders in ieder geval het vakblad "Aanspraak" dat door Imp werd uitgegeven. Imp was een kleine uitgeverij, gespecialiseerd in vakinformatie voor salarisadministrateurs. Zoiets als 2Xplain nu is dus, met heel veel informatieoverdracht op ons specialistische werkterrein, maar daarbuiten niet actief. Je kunt immers beter goed doen waar je goed in bent, dan zo veel mogelijk doen zonder de hoogste kwaliteitseisen aan jezelf te stellen.

Mijn aanstelling als "Jonge Kantoormanager" had alles te maken met belastingvereenvoudiging. "Aanspraak" was het allereerste praktijkblad voor salarisadministrateurs en wilde niet echt van de grond komen. Totdat de roemruchte Commissie Oort haar plannen voor vereenvoudiging van ons belastingstelsel publiceerde. Plotseling snapten de meest ervaren salarisprofessionals er niets meer van en besloten zich, op zoek naar toelichting in duidelijke taal, op het vakblad te abonneren. De uitgever kon het werk niet meer alleen aan, met als uiteindelijk resultaat dat ik hier nu deze blog zit te schrijven.            

Onrust bij ieder wijzigingsplan

Hoewel het trendy is om jezelf bloot te geven in de media, zelfs in de zakelijke sfeer, zal ik u niet verder vermoeien met mijn persoonlijke levensloop. Ik moest alleen even terugdenken aan die tijd, omdat er nu weer een belastingherzieningsplan op tafel ligt. De markt is inmiddels overspoeld door informatieverschaffers, dus die 2500 nieuwe abonnees van 25 jaar geleden zitten er niet meer in (hoewel ze natuurlijk zeer welkom zijn). Maar de onrust van 25 jaar geleden is er wel degelijk weer. Zoals diezelfde onrust bij ieder wijzigingsplan ontstaat.

Na 25 jaar en diverse herzieningsoperaties durf ik me wel aan een voorspelling over het vervolg te wagen:

  • rechts vindt dat het kabinet zich volkomen heeft laten inpakken door de linkse agenda;
  • links vindt dat de linkse partijen zich kritiekloos geschikt hebben in de rechtse verlangens;
  • de milieupartijen vinden dat het autorijden gestimuleerd wordt;
  • de autovriendelijke partijen vinden dat de automobilist al wéér gepakt wordt. (Een dezer dagen verwacht ik dat een Kamerlid komt melden dat eerst het kwartje van Kok maar eens teruggegeven moet worden);
  • er worden tientallen amendementen ingediend;
  • de plannen worden aangenomen, maar ook een flink aantal amendementen;
  • resultaat: het belastingstelsel is gewijzigd maar niet eenvoudiger geworden.

Allemaal stil staan

Dat ons belastingstelsel belachelijk ingewikkeld is lijkt me een breed gedragen mening. Dat het zo ingewikkeld geworden is heeft alles te maken met het gebruik van belastingheffing om gedrag aan te sturen en om inkomenspolitiek te bedrijven. Zonder bijtelling stond iedereen stil in zijn of haar auto van de zaak. Rijden zou namelijk niet meer lukken vanwege veel te veel auto's op de weg. Zonder werkkostenregeling kreeg niemand nog salaris, maar alleen nog vrijgestelde onkostenvergoedingen voor verricht "vrijwilligerswerk". Zonder schijventarief waren de netto inkomensverschillen groter. Politieke doelstellingen hebben uiteindelijk echter een prijs: een complex fiscaal stelsel.

Omgekeerd leidt een echte vereenvoudiging tot bij-effecten waar belangengroepen tegen te weer lopen. Waar de ene partij de elektrische auto wil stimuleren wil de andere de bijtelling voor de half-zuinige auto niet verhogen. Waar de ene partij de belasting op arbeid wil verlagen maar niet de btw verhogen, wil de andere de hypotheekrenteaftrek handhaven en de vermogensbelasting omlaag. Als iedereen zijn zin krijgt is elk nieuwe stelsel onbetaalbaar.

Hoe dan wel?

Een lange inleiding om te komen bij de beginvraag van deze blog: hoe zou u het zélf doen dan? Vergeet even dat u uw inkomen verdient dankzij een ingewikkeld belastingstelsel en praat mee. Wat is volgens u de beste manier waarop Wiebes te werk kan gaan?

Praat mee op www.facebook.com/2xplain of Vakgroep salarisadministratie op LinkedIn

Naar alle blogs

Docnr: 88895