Betalen om belasting te mogen betalen

Geplaatst op 12 februari 2020 door Frans la Poutré (franslapoutre@2xplain.nl 

Toen ik 30 jaar geleden het salarisvak binnenrolde stonden we aan het begin van de automatisering. Met die automatisering zou alles makkelijker gaan worden. Dat gold nog eens in de overtreffende trap voor een van de meest complexe administratieve processen: de loonberekening en de bijbehorende loonaangifte. Eerst kwamen de softwarepakketten die het rekenwerk overnamen en alle benodigde documenten kant en klaar printten. Later verdwenen de printjes en ging ook de aanlevering digitaal. De Belastingdienst was verlost van een hoop papieren heisa en kon dus veel efficiënter werken.

Een prima reden voor een belastingverlaging, zou je denken, maar het tegendeel is gebeurd. Vanaf dit jaar moeten we betalen om loonaangifte, en straks ook btw-aangifte te mogen doen. Het sinds kort verplichte eHerkenning, nodig om als ondernemer in te kunnen loggen bij de Belastingdienst, is namelijk niet gratis. Voor een aanzienlijk aantal werkgevers is het zelfs niet eens verkrijgbaar en voor wie het wel kan krijgen levert het traject daartoe vele grijze haren op.

De Belastingdienst heeft wel een oplossing klaar: de loonverwerking uitbesteden of een professioneel salarispakket aanschaffen. Oftewel, nóg meer kosten. Ik ben al sinds de introductie ervan een fanatieke gebruiker van alle mogelijkheden die de computer te bieden heeft, maar ik zou denken dat iemand die de loonberekening op een bierviltje maakt en het resultaat via een hand-ingevuld formulier bij het belastingkantoor wil afgeven, dat gewoon zou moeten kunnen doen. 

De ophef over eHerkenning is prominent in het nieuws en ook al onderwerp van kamerdebatten. De boze blikken gaan weer richting Belastingdienst. Niet ten onrechte, maar op het Binnenhof mogen ze ook wel eens naar binnen kijken. Uiteindelijk wordt dáár de regelgeving goedgekeurd. De overheid volgt steeds vaker het voorbeeld van het bedrijfsleven dat onder het mom van gemak de klanten het werk laten doen dat ze eerst zelf deden. Bij aankopen heb je echter (nog) de keuze of en waar je online een aankoop doet. Voor je belastingaangifte heb je die keuze niet.

Praat mee op Discussiegroep salarisadministratie op LinkedIn of volg ons via www.facebook.com/2xplain of


Naar alle blogs

Docnr: 143729