Belastingheffing bij de koning: worden we daar wijzer van?

Geplaatst door Frans la Poutré (franslapoutre@2xplain.nl) op 28 oktober 2015

Belasting voor de koning is louter symboolpolitiek

De Tweede Kamer heeft besloten dat de koning belasting moet gaan betalen over zijn inkomen. De motie hierover werd met ruime meerderheid aangenomen, tegen de uitdrukkelijke wens van het kabinet in. De motivatie van de voorstemmers is minder unaniem. De SP vindt dat het salaris van de koning gelijk moet blijven, maar voortaan moet worden belast. D’66 vindt het principieel onjuist dat de koning anders behandeld wordt dan de rest van Nederland en dat de belastingvrijstelling het koningshuis vatbaarder maakt voor kritiek. Deze partij laat zich niet uit over de hoogte van het salaris, hetgeen doet vermoeden dat zij uitgaat van een gelijkblijvend netto. De PVV vindt dat de koning 20% inkomstenbelasting moet betalen.

Schieten we hier als land nou wat mee op?

Het salaris van de koning wordt betaald uit de algemene middelen, ofwel uit de belastingopbrengsten. Als de netto vergoeding voor de koning gelijk blijft, maar hij moet wel belasting afdragen, zal zijn bruto salaris omhoog moeten. Die verhoging wordt eerst uit ’s rijks schatkist betaald om er een maand later weer in te vloeien, aangenomen dat de koning tijdig aan zijn afdrachtverplichtingen voldoet. Dat lijkt me niet alleen omslachtig, maar betekent ook een rentenadeel, hoewel dat in deze tijd niet echt noemenswaardig is.

Niet te vroeg juichen

Als we de huidige netto uitkering als bruto gaan beschouwen vloeit er een flink deel terug in de schatkist. Met € 825.000 per jaar zit het grootste deel immers in de hoogste schijf. Wat me daar aan dwars zit is dat het dan eigenlijk gaat om een korting op het salaris van de koning. In een tijd waarin velen de broekriem moeten aanhalen is er niets op tegen om ook diens salaris kritisch te beschouwen, maar dan verdient het toch aanbeveling om dáár een besluit over te nemen en niet een onhandige omweg te bewandelen. Want onhandig is de weg van belastingheffing zeker, niet alleen doordat geld heen en weer wordt gepompt, maar ook doordat de belastingvrijstelling in de grondwet is vastgelegd. Of je het er nu wel of niet met die vrijstelling eens bent, wijzigen van de grondwet heeft nog al wat voeten in de aarde. Het is maar de vraag of de daarvoor vereiste 2/3 meerderheid wel te vinden is. Wat dat betreft moeten de voorstemmers niet te vroeg juichen.

Roepen voor de bühne

Het past allemaal wel in de trend dat ook de politici tegenwoordig vooral veel roepen voor de bühne. Je ziet dat ook terug bij de schande die gesproken wordt over de Europese naheffing. Terwijl er gewoon door diezelfde politici goedgekeurde rekenregels zijn die bepalen hoe de afdracht geregeld is. Heeft een land meer verdiend dan begroot, dan is de afdracht hoger. Net als bij onze inkomstenbelasting. Toch laten politici het wel uit hun hoofd om schande te spreken als ze een aanslag IB krijgen die hoger is dan hun voorlopige aanslag.

Roepen dat het oneerlijk is dat de koning geen belasting betaalt levert alom bijval op. Dat het wijzigen daarvan geen enkel voordeel heeft, administratief omslachtig en vanwege het grondwettelijke aspect vrijwel ondoenlijk is, is iets wat politici zouden moeten beseffen, voordat ze beginnen met hun geroep. De achterliggende gedachte bij veel politici is dat het koningshuis te duur is. Belastingheffing op zich verandert daar echter niets aan.

Toch voordeel voor u en mij?

Heeft belastingheffing bij de koning dan geen enkel voordeel? Ja, toch wel. Er zal een salarisadministratie gevoerd moeten worden. En nog een aardig gecompliceerde ook. Want de koning heeft nog al wat kosten die met de uitvoering van zijn werk te maken hebben. Bijna 4,5 miljoen euro krijgt hij dit jaar aan kostenvergoedingen. € 54.000 daarvan valt (als zijn huidige netto salaris bruto wordt) in de vrije ruimte. Het zal een hele kluif zijn om van de overige kosten vast te stellen of die gericht zijn vrijgesteld, nihil-gewaardeerd, of anderszins buiten de belastingheffing kunnen worden gehouden. Is de Gouden Koets een auto van de zaak? Dat betekent volgens de oldtimer-regeling een bijtelling van 35% van de cataloguswaarde. Heeft de werkkamer in het woonpaleis wel een eigen opgang of is de vergoeding daarvoor eigenlijk loon? Is de vlucht naar China wel volledig werkgerelateerd, nu er een vakantie van een week aan gekoppeld is?

Dat vereist allemaal dus een zeer deskundige salarisadministrateur. Als u te zijner tijd een kans wilt maken, zorg dan dat u goed beslagen ten ijs komt, met gedegen diploma’s en aantoonbaar up to date gehouden vakkennis. Ik kan u wel helpen op zoek naar de beste kennisprovider. Dan worden in ieder geval u en ik een beetje beter van de Haagse symboolpolitiek.

Bereken de bijtelling voor de Gouden Koets en win een Oudejaarslot

Als het echt komt tot belastingheffing voor de koning, zal een nijvere belastinginspecteur ongetwijfeld een bijtelling voor het beschikbaar stellen van de Gouden Koets willen toepassen. Stelt u zich eens voor dat u die functionaris bent: hoe zou u die bijtelling dan gaan berekenen? Schrijf het op en stuur mij uw berekening, uiteraard met onderbouwing. De inzenders van de beste/meest gedegen/grappigste/absurdste berekeningen (een en ander ter geheel subjectieve beoordeling van het 2Xplain-team) krijgen eind december een Oudejaarslot toegestuurd. Meedoen is simpel. U mailt uw gemotiveerde berekening vóór 9 november 2015 naar franslapoutre@2xplain.nl, met in de onderwerpregel "bijtelling gouden koets". Meerdere suggesties inzenden mag, graag wel in aparte mailtjes. Deelname staat open voor iedere lezer van dit blog. Anonieme inzendingen dingen niet mee. Winnaars krijgen persoonlijk bericht; over de uitslag kan niet met 2Xplain worden gediscussieerd.

Relevante links:

  • Salarissen van koningshuizen
  • Gedegen vakkennis
  • Naar alle blogs

    Docnr: 93572