Wet Arbeidsmarkt in Balans in de praktijk

Opleidingen

Kosten

Vanaf € 363,20 tot € 454,00
per deelnemer
(Bekijk onze tariefinformatie)
(Incompany op aanvraag)

Docent

Over deze opleiding

Kennistraining
Maximaal 20 deelnemers
Basisniveau
83

WAB: knelpunten en oplossingen

2019 stond in het teken van de voorbereidingen op de Wet arbeidsmarkt in balans. Nu deze wet van kracht is geworden is het interessant om te bekijken hoe deze in de praktijk gaat uitpakken. De eerste praktijkcasussen dienen zich aan en daarmee komen ook de eerste knelpunten in beeld. Is ontslag inderdaad makkelijker geworden met de nieuwe cumulatiegrond? Hoe ver voert de verplichting tot het aanbieden van een vast contract? Kan er echt geen 4e tijdelijk contract worden afgesloten? En is payrolling nog wel aantrekkelijk? Deze en andere praktijkvragen vormen de basis van de WAB in de praktijk. 

Voor wie is de Wet Arbeidsmarkt in balans in de praktijk geschikt?

Deze training is bestemd voor salarisadministrateurs, medewerkers van administratie- en accountantskantoren, HR-professionals en allen die zich met het arbeidsrecht bezighouden. Na het volgen van deze training ben u goed in staat uw cliënten of uw eigen organisatie te adviseren over de wijzigingen in het arbeidsrecht.

Vooropleiding

Van deelnemers wordt verwacht dat zij bekend zijn met de huidige regels met betrekking tot flexibel werken en ontslag.

Inhoud praktijklessen Wet Arbeidsmarkt in balans in de praktijk

Tijdens deze praktijklessen gaan we dieper in op de praktische uitwerking van de wijzigingen in het arbeidsrecht die de Wet arbeidsmarkt in balans met zich meebrengt. Naast het bespreken van de diverse wijzigingen gaan we vooral in op diverse casussen zoals deze zich inmiddels in de praktijk voordoen. Waar zitten de knelpunten en waar liggen de kansen voor werkgevers en adviseurs? Hierbij kijken we naar de verschillende aspecten van de WAB:

  • De cumulatiegrond van vóór de Wet werk en zekerheid komt weer terug in het ontslagrecht. Maar let op, gebruik maken van deze cumulatiegrond gaat werkgevers wel extra geld kosten.
  • De transitievergoeding moet vanaf 1 januari vanaf de 1e dag betaald worden indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van werkgever wordt opgezegd, ontbonden of niet voortgezet.
  • De oproepkracht krijgt meer rechten in de vorm van een minimale oproeptermijn en de verplichting van werkgever om, na een dienstverband van 12 maanden, een aanbod te doen voor het gemiddeld aantal gewerkte uren over het afgelopen jaar. 
  • De ketenregeling wordt weer uitgebreid naar de situatie van vóór de Wet werk en zekerheid. Een werkgever mag namelijk weer 3 contracten voor bepaalde tijd in 3 jaar tijd aanbieden. 
  • Tot slot krijgen de payrollmedewerkers dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als de werknemers die bij de opdrachtgever in dienst zijn.

DocNr: 142062

x
Deze website gebruikt cookies. Bekijk de privacy verklaring voor meer informatie. Privacy verklaring. Prima!