Leergang Pensioendeskundige

Opleidingen

Kosten

Vanaf € 1.746,00 tot € 1.940,00
per deelnemer
(Bekijk onze tariefinformatie)
(Incompany op aanvraag)

All-in prijs, dus inclusief:

toegang tot de online classroom
online documentatie
maar exclusief BTW

Docent

Over deze opleiding

Kennistraining
Maximaal 20 deelnemers
Basisniveau
300

Deelnemers aan deze leergang beoordeelden deze gemiddeld met een 8.

Uit de evaluaties: "Nu al een paar keer inhoudelijk beter vragen van medewerkers kunnen beantwoorden en enkele antwoorden/voorstellen van verzekeraar beter kunnen beoordelen."

De efficiënte weg naar kennis van en inzicht in pensioenzaken

Werkt u in HR of salarisadministratie, dan is deze leergang de meest efficiënte weg naar inzicht in alle aspecten van pensioen. Toegesneden op uw vakgebied; gebaseerd op de kennis die in uw vakgebied vereist is.

Wie kunnen deelnemen aan deze pensioen-leergang?

De Leergang Pensioendeskundige is ontwikkeld voor iedereen die op zijn werk wel eens met pensioen te maken heeft en zijn of haar kennis over pensioenregelingen en de achtergronden daarvan wil verdiepen en verbreden. De opleiding is geschikt voor:
 • Managers en functionarissen loon- en salarisadministratie
 • Managers en functionarissen personeelszaken/ human resources
 • Managers en functionarissen arbeidsvoorwaarden
 • P&O- en beloningsadviseurs
 • Leden van Ondernemingsraad

Wat is de inhoud van de leergang?

Pensioenen en pensioenstelsels zijn elke dag wel in het nieuws. Steeds meer werknemers hebben interesse in pensioen en zullen met steeds meer vragen komen. Tijdens Leergang Pensioenen wordt ingegaan op de voor- en nadelen van verschillende pensioensystemen. Ook is er aandacht voor het examen Pensioenpraktijk van de SEFD. De stof voor dit diploma zit vrijwel volledig in de leergang. Als u dit examen wilt afleggen bekijkt de docent met u welke stof u nog extra kunt bestuderen. Als u hiervoor slaagt heeft u een officieel erkend diploma.

Is een vooropleiding vereist en wat is de studiebelasting?

Voor deze leergang is basiskennis van pensioenen vereist, bijvoorbeeld opgedaan door het volgen van de studiedag Inzicht in uw Pensioen. Om uw basiskennis te kunnen opfrissen krijgt u als deelnemer enkele weken voor de start van de leergang toegang tot de online-lerenmodule Pensioenen-basis.

Om de praktische waarde van de leergang te vergroten wordt ook ingespeeld op de pensioenreglementen van de deelnemers. Zorg daarom dat u dit reglement in uw bezit heeft en doorgekeken heeft.

De leergang zelf bestaat naast de inleidende online-module uit 4 lesdagen van 9:30 - 16:30 uur. Tussen de lesdagen zitten telkens een of twee weken. Aan de hand van casussen bereidt u in die tijd de volgende les voor.

Hoe ziet het programma eruit?

Dag 1: Het pensioenstelsel in Nederland

 • Het pensioenhuis/3 pensioenpijlers
 • Vastleggen van afspraken in het kader van pensioen
 • AOW/Anw/Wia als basisvoorzieningen voor pensioen
 • Arbeidsvoorwaarde pensioen
 • Afspraken tussen pensioenuitvoerders, werkgevers en werknemers
 • Cao en de verplichtstelling van pensioenregelingen
 • Welke regels gelden er bij uitvoering van pensioen

Dag 2: De werkgever en de pensioenregeling

 • Het afsluiten van een pensioenregeling
 • De rol van een OR of personeelsvertegenwoordiging
 • Het wijzigen van de pensioenregeling
 • Collectieve waardeoverdracht van pensioen
 • Inhoudelijke invulling van de pensioenregeling
 • Fiscale aspecten rondom pensioen
 • Vaststelling van de premie
 • Vrijstelling van een verplichte pensioenregeling
 • Vrijwillige aansluiting bij een pensioenfonds
 • Afspraken tussen pensioenuitvoerder en werkgever
 • Risico's Aansprakelijkheid werkgever bij uitvoering pensioenregeling

Dag 3: De werknemer en zijn pensioenregeling

 • Afspraken pensioen bij indiensttreding
 • Inhoud van de pensioenregeling
 • Keuzemogelijkheden in de pensioenregeling
 • Informatie aan de werknemer rondom zijn pensioen
 • Indexatie van pensioen
 • Ontslag en de gevolgen voor het pensioen
 • Waardeoverdracht
 • Echtscheiding
 • Keuzemogelijkheden bij ingaan van pensioen
 • Fiscale aspecten rondom pensioen
 • Extra pensioenmogelijkheden binnen de eigen pensioenregeling
 • Te hoog vastgesteld pensioen of te laag? Wat nu?
 • Het nieuwe pensioencontract

Dag 4: Pensioen in de praktijk

 • Inhoudelijke blik op de pensioenregelingen in Nederland
 • Gevolgen pensioen bij afkoop en emigratie
 • Adviseren over pensioen binnen eigen organisatie
 • Aanvullingen op pensioen in de derde pijler (o.a. lijfrente, banksparen)
 • Pensioen als geheel van financiële planning
 • Toekomst pensioenstelsel
 • Aan de slag met eigen pensioenregeling
 • Casus pensioen in praktijk 

Afsluiting van de leergang Pensioendeskundige

Als u alle lesdagen heeft bijgewoond ontvangt u een certificaat van deelname. De lesstof van deze leergang sluit vrijwel volledig aan bij de exameneisen van het NIBE/SVV-diploma Pensioenpraktijk. Wilt u dat examen afleggen, dan geeft de docent u graag meer informatie over de wijze waarop u zich het beste daarop kunt voorbereiden.


DocNr: 33354

x
Deze website gebruikt cookies. Bekijk de privacy verklaring voor meer informatie. Privacy verklaring. Prima!