2Xplain Docententeam

 

Jos van Weert is vanaf 1987 werkzaam in de salarisadministratie. Van 1992 tot 2008 was hij directeur van salarisverwerker Franken en Van Weert. In 1998 was hij mede-initiatiefnemer van La Poutré Van Weert Uitgevers, uitgever van het vakblad PayRoll Magazine, waarvan hij nog altijd hoofdredacteur is. Dit bedrijf werd in 2008 omgedoopt tot 2Xplain Vakinformatie.

Jos is al sinds 1991 actief als docent salarisadministratie en stond mede aan de basis van de Praktijkopleiding Salarisadministratie, die later is opgegaan in PDL. Als docent verzorgt hij onder meer PDL, de modules LH en ASZ uit VPS en diverse studiedagen, waaronder de populaire actualiteitendagen in december van ieder jaar.

Jozef Jacobs is sedert 2006 als docent betrokken bij 2Xplain, als docent voor het Praktijkdiploma Loonadministratie en voor diverse studiedagen onder meer over de werkkostenregeling, subsidies en afdrachtverminderingen, loonkosten, VCR, en actualiteiten die in het kader van de nieuwe wetgeving aan de orde komen. (Wet werk en zekerheid).
Via zijn bedrijf Payroll Totaal verzorgt hij voor derden de salarisadministratie en adviseert hij klanten op het gebied van salarisadministratie, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden, loonbelasting, sociale zekerheid en personeel en organisatie.
Monique Drenth mag inmiddels beschouwd worden als een van de oudgedienden binnen het docententeam van 2Xplain. Al meer dan 15 jaar verzorgt ze op kenmerkende enthousiaste wijze opleidingen PDL, BKL en de specifieke basisopleiding voor salarisadministrateurs in het onderwijs. Sinds BKL volledig online is gegaan, treedt ze op als studiebegeleider en aanspreekpunt voor de docenten. Haar persoonlijke aanpak en praktijkgerichtheid zorgen steeds voor zeer tevreden studenten en goede resultaten. Haar docentschap verricht ze naast haar werk als eigenaar van Salaris Totaal Service. Vanuit die functie neemt ze een grote praktijkervaring mee waar cursisten veel baat bij hebben.

Mr. Gerrie de Hoop is sinds 1988 werkzaam in het vakgebied arbeidsrecht en salarissen. Eerst als salarisadministrateur, later als manager bij onder andere een groot accountantskantoor en als partner in de Quinto-groep, een gespecialiseerd bureau voor salarisadministratie en - advies. Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig adviseur en trainer.

Voor 2Xplain verzorgt hij diverse studiedagen op het gebied van loonheffingen en arbeidsrecht en is hij docent en mede-ontwikkelaar van modules uit de opleiding CAO-inspecteur.

Rene Janssen heeft tot 2004 diverse managementfuncties gehad. Daarna is hij zich gaan specialiseren in Training & Coaching. Sinds 2007 is hij eigenaar van Performance Company en verzorgt voor diverse klanten trainingen op het gebied van Leiderschap, Ondernemerschap en Communicatie. Vanuit eerdere HR-werkzaamheden heeft hij goed zicht in en ervaring met de doelgroep van 2Xplain.

Voor 2Xplain verzorgt hij de module communicatie van de opleidingen PDL, VPS en Associate Degree Payroll Professional en de eendaagse training Overtuigen en beïnvloeden.'

Docnr: 101495