Het pensioenakkoord: 8 hoofdpunten

Blogs

Het kan u bijna niet ontgaan zijn de afgelopen dagen. Na 9 jaar onderhandelen en vele kopjes koffiedrinken heeft de regering een pensioenakkoord gesloten met een aantal belangrijke spelers. Hoewel FNV nog formeel moet instemmen, lijkt er geen weg terug. Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks en de werkgeversorganisaties hebben zich positief achter het akkoord gesteld.
We zetten kort de 8 belangrijkste maatregelen op een rij. Uiteraard zullen deze de komende periode verder uitgewerkt moeten worden.

Persoonlijk pensioen

Het pensioen gaat meer aansluiten bij de persoonlijke situatie en de premie die betaald wordt per individu. Dit betekent bijvoorbeeld dat de doornsneepremie voor pensioenfondsen komt te vervallen. Bij een doorsneepremie is de totale pensioenpremie voor iedereen gelijk, ongeacht leeftijd.

Pensioen gaat meebewegen met de economie

Het wordt voor pensioenuitvoerders makkelijker om het pensioen te laten meebewegen met de economie. Gaat het goed, dan is er ruimte voor indexatie van het pensioen. In moeilijkere tijden wordt het makkelijker om het pensioen naar beneden bij te stellen.

De regels voor korten van Pensioen worden op korte termijn aangepast

Veel pensioenfondsen moeten op grond van de huidige financiële regels het pensioen van hun deelnemers en/of gepensioneerden aan het eind van dit jaar korten. Door snel ingrijpen in deze regels wil de regering het korten aan het einde van het jaar voorkomen.

Extra geld om gezond de pensioendatum te halen

Het kabinet wil ongeveer 800 miljoen euro extra investeren om mensen een gezonde werkomgeving te bieden. Dit moet eraan bijdragen dat mensen gezond hun pensioendatum halen.

Zwaardere beroepen kunnen eerder stoppen en met pensioen

Hoewel nog niet duidelijk is wat precies onder zware beroepen valt, is de regering het eens met de gedachte dat er iets geregeld moet worden om mensen met een zwaarder beroep eerder te laten stoppen met werken en dus ook eerder met pensioen te laten gaan.

ZZP’er krijgt makkelijker toegang tot een pensioenregeling

Zelfstandigen zonder personeel kunnen nu geen pensioenregeling afsluiten. Zij zijn afhankelijk van producten in de 3e pijler (lijfrente, banksparen, beleggen). De regering vindt het belangrijk dat zij, net als “gewone” werknemers een pensioen kunnen afsluiten. Daarnaast moeten ZZP’er zich verplicht gaan verzekeren voor arbeidsongeschiktheid.

Bedrag van pensioen opnemen voor andere doeleinden

Iedere pensioendeelnemer krijgt op de pensioeningangsdatum de mogelijkheid om een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen in één keer op te nemen. Mensen kunnen straks maximaal 10% van het door hen opgebouwde pensioen opnemen om bijvoorbeeld hun hypotheek af te betalen of een andere schuld. De exacte kaders hiervan zullen nader uitgewerkt worden.

AOW-leeftijd gaat langzamer omhoog

Er was veel om te doen. Hoewel het hier niet om pensioen gaat, zijn AOW en pensioen natuurlijk wel met elkaar verbonden. De AOW vormt de basis van de oudedagsvoorziening via de overheid. De AOW-leeftijd stijgt de afgelopen jaren mee met de levensverwachting van de mensen in Nederland. In het conceptakkoord is besloten deze stijging langzamer zal gaan.

Het conceptakkoord gaat ervan uit dat de AOW-leeftijd tot en met 2021 op 66 jaar en 4 maanden blijft (dit zou 67 jaar zijn). Vervolgens gaat de AOW-gerechtigde leeftijd in twee stappen omhoog zodat in 2024 de AOW-gerechtigde leeftijd op 67 jaar uitkomt. Daarna zal er opnieuw naar de levensverwachting in Nederland worden gekeken. Neemt deze toe? Dan zal voor iedere toename van een jaar, de AOW-gerechtigde leeftijd met 8 maanden stijgen. In de huidige wetgeving is dit nog een jaar.

Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om met ingang van 1 januari 2022 een wettelijk kader gereed te hebben. Hiermee kunnen sociale partners en werkgevers afspraken maken om hun pensioen tijdig aangepast te hebben voor de toekomst.


DocNr: 135014

x
Deze website gebruikt cookies. Bekijk de privacy verklaring voor meer informatie. Privacy verklaring. Prima!