Heeft u uw salarisadministratie "in control"?

Blogs

Payroll in control, welke salarisadministrateur wil dat nou niet? Payroll is tegenwoordig een proces dat een enorme hoeveelheid aan data nodig heeft en genereert, die resulteert in te beheersen geldstromen. Door de wereldwijde technische ontwikkelingen is er veel aan het veranderen. Hoe ziet de toekomst eruit en hoe kunt u uw salarisadministratie nog beter in control houden?

Veranderingen in de rol van de payroll professional

De rol van de payroll professional is enorm aan het veranderen. De technische ontwikkelingen volgen elkaar snel op en dit merken we ook in ons vak. Sommigen voorspellen zelfs dat het vak over 10 jaar niet meer bestaat. Welke kant het precies op zal gaan is nog niet duidelijk, maar waar we het over eens zijn is dat automatisering en robotisering een steeds grotere rol gaan spelen. Een logische conclusie is dat communicatieve en strategische vaardigheden steeds belangrijker zullen worden. Dit zijn immers competenties die (nog) niet geautomatiseerd kunnen worden.

Uit het Trendonderzoek Salarisprofessional 2017 van NIRPA kwam naar voren dat de payroll professional adviseren als een belangrijke competentie voor de toekomst ziet. We zien steeds meer in-company dagen waar de nadruk ligt op competentiegerichte trainingen in plaats van kennisgericht. Het zijn spannende en turbulente tijden, maar met de juiste competenties kunt u zichzelf beter staande houden, nu en in de toekomst!

Het beheersen van de salarisadministratie

Om de salarisadministratie te kunnen beheersen is het van belang dat u begrip heeft van de risico’s die het behalen van doelen in de weg kunnen staan en hoe u deze kunt minimaliseren met gerichte controlemaatregelen. Daarnaast moeten efficiency en effectiviteit geoptimaliseerd worden.

Begrip van de controleomgeving start bij inzicht in de interne en externe omgeving van de salarisadministratie. Uw organisatie werkt op een bepaalde wijze, met vastgestelde doelen en een zekere bedrijfscultuur, maar u heeft te maken met instanties die mogelijk op hele andere wijze werken en op een heel andere wijze tegen processen aankijken. Hoe kunt u in de gaten of dat allemaal wel goed blijft lopen?

Doelstellingen behalen, hoe gaat u de risico’s tegen?

Doelstellingen willen we allemaal behalen, maar welke risico’s brengen dit eigenlijk in gevaar? U heeft inzicht nodig om risico’s te beschrijven, beoordelen, classificeren en de reactie erop te ontwikkelen. Een denkfout die we regelmatig tegenkomen is dat dit een eenmalige actie zou zijn, maar vergis u niet. Dit is een doorlopend proces; de interne en externe omgeving zijn constant in beweging. De risico’s zijn dus ook in beweging. Bij iedere beslissing moet u beoordelen worden wat de mogelijke risico’s daarvan zijn. Werkt een beslissing mee aan het behalen van de doelstelling of is deze juist contra-productief?

Controlemaatregelen tegen het licht

In de praktijk komt het vaak voor dat controlemaatregelen ingevoerd worden, zonder een duidelijke link naar risico’s en vervolgens naar doelstellingen. Ook controlemaatregelen moeten tegen het licht gehouden worden. Waarom neemt u deze controlemaatregel? Als reactie op een foutje in het verleden? Niet alle controlemaatregelen zijn nuttig. Bekijk de controle-processen in uw eigen organisatie en stel uzelf de vraag wat de gevolgen zouden zijn als bepaalde controles achterwege zouden blijven. Soms heeft dat grote gevolgen, bijvoorbeeld als daar een foutieve loonaangifte uit volgt, maar andere keren kan accepteren van het risico de beste beslissing blijken te zijn.

Het proces van in control komen

Doelstellingen, risico’s en controlemaatregelen zijn slechts de start van payroll in control. U herkent het vast wel: al die lijstjes of excelletjes die in de loop der jaren zijn gemaakt om alles wat buiten het systeem om moet gebeuren te bewaken. Maar is dat nog wel nodig? Alles wat buiten het officiële systeem plaatsvindt vormt ook weer een risico. Control krijgen begint met in kaart brengen en rubriceren. Dan volgt pas het proces van in control komen.

Wilt u meer inzicht krijgen in Payroll in control? Dan kunt u zich aanmelden voor de studiedag Payroll (in) control van 2Xplain. Tijdens deze studiedag krijgt u door een deskundige docent inzicht in hoe de salarisadministratie optimaal beheerst kan worden.

Heeft u vragen over deze of andere studiedagen van 2Xplain, mail of bel mij dan even.

Cas Bakker 
casbakker@2xplain.nl
(040) 2 947 957


DocNr: 122613

x
Deze website gebruikt cookies. Bekijk de privacy verklaring voor meer informatie. Privacy verklaring. Prima!