Goed om te weten: de loonjournaalpost

Blogs

De loonjournaalpost geeft, indien correct, een duidelijk overzicht van uw salariskosten. Bent u (mede-) verantwoordelijk voor het aanmaken van de journaalposten uit de salarisadministratie ten behoeve van de grootboekadministratie? Of bent u juist degene, die de journaalpost van de salarisadministratie krijgt aangeleverd en moet u hem in de grootboekadministratie verwerken? Dan is adequate kennis van de loonjournaalpost van belang. In deze bijdrage vertellen we u meer over de loonjournaalpost en belangrijke componenten hiervan.

Basisbegrippen boekhouding cruciaal voor de loonjournaalpost

Om de loonjournaalpost goed te kunnen doorgronden is het van belang dat u de basis-boekhoudregels kent en kennis heeft van de boekhoudkundige cyclus. Tevens zijn begrippen, zoals het decimale rekeningstelsel, debiteren, crediteren en de beginselen voor het opstellen van de jaarrekening van belang.

Loonkosten en balansposten

Naast de basisbegrippen in de boekhouding moet u inzicht hebben in de verschillen tussen (loon)kosten en balansposten. De boekhouding bestaat uit kostenrekeningen en balansrekeningen. De kostenrekeningen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening van de onderneming en geven dus inzicht in het resultaat. De balansrekeningen worden opgenomen in de balans en tonen de bezittingen en schulden.

Valkuilen bij het opstellen van de loonjournaalpost

Waar het bij het opstellen van de loonjournaalpost nog wel eens mis gaat is dat looncodes in het salarissysteem niet aan het juiste grootboekrekeningnummer worden gekoppeld. Dit is een vereiste om de loonjournaalpost correct op te kunnen nemen in de financiële administratie. Het komt regelmatig voor dat looncodes helemaal niet of onjuist gekoppeld zijn. De boekhouding geeft in dat geval geen correct beeld van de financiële situatie van de onderneming.

Samenwerking tussen de salarisprofessional en de financiële administratie

Om een correcte loonjournaalpost op te stellen heeft u dus de nodige inhoudelijke kennis nodig. Daarnaast is samenwerking en afstemming tussen de salarisprofessional en de medewerkers van de financiële administratie essentieel. Die samenwerking komt het best van de grond als u zich enigszins in elkaars werkterreinen verdiept. Daar is geen tijdrovende studie voor nodig; zorg dat u de basisbegrippen en –bewerkingen kent en het wordt een stuk makkelijker om uw administraties op elkaar af te stemmen.

Wilt u in één dag meer weten over de loonjournaalpost? Dan kunt u zich inschrijven voor de studiedag: Boekhouden voor de Salarisadministrateur - Basis van 2Xplain. In deze studiedag geven we u een verdiepingsslag op het gebied van de loonjournaalpost.

Heeft u vragen over deze of andere studiedagen van 2Xplain, mail of bel mij dan even.

Cas Bakker 
casbakker@2xplain.nl
(040) 2 947 957


DocNr: 125488

x
Deze website gebruikt cookies. Bekijk de privacy verklaring voor meer informatie. Privacy verklaring. Prima!