Artikel uit PayRoll Kennisbank PRO

Artikelen

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

De onderstaande tekst is één op één overgenomen van een pagina uit onze PayRoll Kennisbank PRO. Voor toegang tot de volledige kennisbank is een abonnement noodzakelijk. Meer informatie hierover vindt u hier.

Van deze pagina zijn meerdere versies beschikbaar. Deze versie geldt vanaf 01-01-2019.

Vanaf 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) komen te vervallen. Opdrachtgevers moeten sindsdien zelf beoordelen of er sprake is van een (echte of fictieve) dienstbetrekking en dus van inhoudingsplicht. Dat blijkt in praktijk niet eenvoudig. Om vooraf zekerheid te hebben over de voorgenomen arbeidsrelatie kunnen opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) – als zij dat willen – een modelovereenkomst gebruiken. Opdrachtgevers weten dan zeker dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden en te betalen. De wijzigingen staan in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).

In samenwerking met belangenorganisaties heeft de Belastingdienst hiervoor een stelsel van modelovereenkomsten opgesteld. Daarnaast beoordeelt de Belastingdienst overeenkomsten van branches, opdrachtgevers of hun intermediairs en individuele opdrachtnemers.

De modelovereenkomsten zijn op Belastingdienst.nl te vinden (zie externe links). Als opdrachtgevers en zzp’ers in de praktijk ook conform de modelovereenkomsten werken, hebben zij de gewenste zekerheid over de loonheffingen vooraf voor een periode van 5 jaar. Voor de duidelijkheid: partijen hoeven uiteraard geen gebruik te maken van een modelovereenkomst. Net als de VAR is deze niet verplicht. De DBA herstelt de balans in verantwoordelijkheid tussen opdrachtgevers en zzp’ers en stelt de Belastingdienst in staat te handhaven. Daarnaast verlaagt het volgens de overheid de administratieve lasten voor zzp’ers en hun opdrachtgevers.

Overgangsregeling

Opdrachtnemers en opdrachtgevers krijgen voorlopig de tijd om te bepalen of het nodig is om met een modelovereenkomst te werken. Ook hebben zij de tijd om te bepalen welke modelovereenkomst past bij de manier waarop zij werken. De Belastingdienst geeft voorlichting en ondersteunt bij de invoering van de nieuwe werkwijze. In praktijk is intussen gebleken, dat de beoordeling van arbeidsrelaties moeilijk is. Met name de beoordeling van de gezagsverhouding zorgt voor veel problemen. In het regeerakkoord Rutte III zijn plannen opgenomen om vooral aan de onder- en bovenkant van het loongebouw meer duidelijkheid te scheppen. Er is daarbij ook afgesproken, dat het gezagscriterium verduidelijkt zou moeten worden. Maar de materie blijkt ook voor het Kabinet ingewikkeld. De handhaving van de Wet DBA door de Belastingdienst is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020, met uitzondering van kwaadwillenden. De bedoeling is, dat het Kabinet in de loop van 2019 met wetsvoorstellen komt, die vervolgens met ingang van 1 januari 2021 zouden kunnen worden ingevoerd. Afhankelijk van de stand van zaken kan de handhaving door de Belastingdienst mogelijk worden opgeschroefd.

De verduidelijking van het gezagscriterium heeft voorlopig geleid tot een bijlage bij het Handboek Loonheffingen 2019. In deze bijlage wordt een uitgebreid overzicht gegeven van allerlei aspecten die te maken hebben met dat gezagscriterium. Het is maar de vraag of dat in de markt als verduidelijking zal worden ervaren.

Bedrijfseigen documenten
Overige informatie
/prol/bkl/

DocNr: 23684

 


x
Deze website gebruikt cookies. Bekijk de privacy verklaring voor meer informatie. Privacy verklaring. Prima!