Na 1 april 38 geworden? Dan mag u tot uw 70e doorwerken

Blogs

Na 1 april 38 geworden? Dan mag u tot uw 70e doorwerken.

Geplaatst op 9 juli 2015, door Frans la Poutré (franslapoutre@2xplain.nl)

Er wordt veel gesproken en geschreven over de verhoging van de AOW-leeftijd. Steeds weer komt dan het officiële tabelletje tevoorschijn, waarin de stapsgewijze verhoging tot en met 2021 wordt weergegeven. En steevast gaat dat vergezeld van de opmerking dat vanaf 2022 de AOW-leeftijd meegroeit met de levensverwachting. Dat laatste wordt blijkbaar wat achteloos voor kennisgeving aangenomen, onder het motto dat wel vaker geldt als het over pensioen gaat: "wie dan leeft, die dan zorgt." Maar is het eigenlijk wel terecht om daar zo luchtig over te doen?

Achterdochtig

"Meegroeien met de levensverwachting" klinkt heel logisch, en zeker niet dramatisch. Dat in de officiële publicaties een nadere specificatie ontbreekt zou ons echter achterdochtig moeten maken. In Den Haag wordt namelijk zeer goed nagedacht over de verpakking van een boodschap. Vaak zelfs beter dan over de boodschap zelf, denk ik wel eens. Ik heb daar in een eerdere blog al eens over geschreven. Kort samengevat: boodschappen die goed vallen worden breed uitgemeten, boodschappen die weerstand oproepen worden vakkundig in vage omschrijvingen weggemoffeld. Tijd om eens op zoek te gaan naar de verwachte ontwikkeling van de AOW-leeftijd na 2021.

"Precies"

Waar kun je beter beginnen met zoeken dan op rijksoverheid.nl? Informatie rechtstreeks van de bron is immers het meest betrouwbaar. In eerste instantie vind ik daar weer het beroemde tabelletje, maar gelukkig is er ook een rekentool. "Vul uw geboortedatum in om precies te zien wanneer u recht heeft op AOW," meldt de webpagina. Zo gemakkelijk blijkt het echter niet te zijn, blijkt uit de gegenereerde respons.

Zo, nu weet u meteen hoe oud ik al ben. Maar ik weet nog steeds niet wanneer mijn AOW ingaat. Precies is bij rijksoverheid.nl alleen precies voor mensen die vóór 1 januari 1955 geboren zijn.

40% pas op of na 70e met pensioen

Dan maar de wet zelf erbij gepakt. Het Wetsvoorstel Wet versnelde verhoging AOW-leeftijd biedt helaas geen uitkomst. Het leuke tabelletje staat er in meerdere layouts in en een grafiek geeft een indruk van de stijgende levensverwachting, maar te grof om berekeningen op te baseren. In het Wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd vind ik uiteindelijk de rekenformule:

Verhoging = (Levensverwachting op 65e -18,26) - (AOWleeftijd in voorgaande kalenderjaar - 65)

De verwachte ontwikkeling van de levensverwachting voor mensen op hun 65e verjaardag staat ook in dit wetsvoorstel weer uitsluitend grof weergegeven in een grafiekje. Het mag blijkbaar niet te gemakkelijk zijn. Bij het CBS zijn dit soort prognoses uiteraard wel op te vragen. Uit de tabel die ik ontvang blijkt dat wie dit jaar 65 wordt, gemiddeld nog 19,83 jaar leeft. In 2021 is de levensverwachting gestegen naar 20,45 jaar. Dan treedt zoals gezegd de koppeling met de AOW-leeftijd op. In zo'n 25 jaar neemt de levensverwachting vervolgens met 3 jaar toe, hetgeen resulteert in een AOW-leeftijd van 70 jaar in het jaar 2047. Rekenen we dat terug naar vandaag, dan betekent dat dat iedereen die na 31 maart van dit jaar 38 is geworden, minimaal tot zijn of haar 70e door moet werken. Ook weer volgens CBS-cijfers zijn dat zo'n 4 van de 10 werkenden. Let wel: dit is allemaal gebaseerd op prognoses van nu.

Mike van Elburg maakt de ingewikkelde pensioenmaterie voor u toegankelijk

De CBS-prognoses lopen door tot 2060. In dat jaar is de verwachte AOW-leeftijd opgelopen tot 71 jaar en 6 maanden. We zijn dan intussen wel minstens 11 kabinetten verder. Mijn prognose is dat er dan zeker nog 6 keer iets gewijzigd is in de regels. Maar wijzigingen betekenen niet altijd verbeteringen.

Resteert de vraag waarom overheid, media en maatschappelijke organisaties uitsluitend praten over de verhoging van de AOW-leeftijd tot 67. Van die eerste kan ik het me voorstellen, van die andere zou je verwacht mogen hebben dat ze zelf het rekenwerk ook al gedaan hadden.

Praat mee op www.facebook.com/2xplain of Vakgroep salarisadministratie op LinkedIn


Relevante links en opmerkingen:

Voor de berekening van de verwachte AOW-leeftijd vanaf 2022 heb ik de CBS-gegevens gecombineerd met de in de wet vastgelegde formule. Bent u geïnteresseerd in deze berekening dan kunt het excel-bestand waarin deze is gemaakt hier downloaden.

Heeft u geen excel of bent u alleen geïnteresseerd in de uitkomsten van de berekeningen, dan kunt u hier een pdf-bestand downloaden.

Vindt u al die berekeningen en tabellen wat veel van het goede maar wilt u wel graag weten wanneer uw AOW ingaat (volgens de huidige prognoses), dan vindt u hier een rekentool die wel de levensverwachting na 2021 meeneemt.

Alle berekeningen zijn gebaseerd op CBS-prognoses uit 2015. In werkelijkheid kan de levensverwachting zich dus anders ontwikkelen dan volgens deze prognoses. De hier genoemde uitkomsten kunnen dus afwijken. De huidige AOW-leeftijd is vastgesteld tot en met 2021. In 2022 wordt deze voor het eerst aangepast aan de levensverwachting. Een aanpassing moet altijd 5 jaar van te voren bekend gemaakt worden. Op 1 januari 2017 moet dus de AOW-leeftijd voor 2022 zijn vastgesteld.

Naar alle blogs


DocNr: 89323
Laatste wijziging: 3-9-2015