Leergang Pensioendeskundige

Opleidingen

Inschrijven

Startdatum


(Incompany in overleg)

Kosten

Vanaf € 1.705,50 tot € 1.895,00
per deelnemer
(Bekijk onze tariefinformatie)
(Incompany op aanvraag)

All-in prijs, dus inclusief:

treinretour 1e klas of parkeerkaart
documentatie
lunchbuffet
koffie, thee, frisdrank
exclusief BTW

Docent

Over deze opleiding

Kennistraining
Maximaal 20 deelnemers
Basisniveau
200 20

Inschrijven

Deelnemers aan deze leergang beoordeelden deze gemiddeld met een 8.

Uit de evaluaties: "Nu al een paar keer inhoudelijk beter vragen van medewerkers kunnen beantwoorden en enkele antwoorden/voorstellen van verzekeraar beter kunnen beoordelen."

De efficiënte weg naar kennis van en inzicht in pensioenzaken

Werkt u in HR of salarisadministratie, dan is deze leergang de meest efficiënte weg naar inzicht in alle aspecten van pensioen. Toegesneden op uw vakgebied; gebaseerd op de kennis die in uw vakgebied vereist is.

Wie kunnen deelnemen aan deze pensioen-leergang?

De Leergang Pensioendeskundige is ontwikkeld voor iedereen die op zijn werk wel eens met pensioen te maken heeft en zijn of haar kennis over pensioenregelingen en de achtergronden daarvan wil verdiepen en verbreden. De opleiding is geschikt voor:
 • Managers en functionarissen loon- en salarisadministratie
 • Managers en functionarissen personeelszaken/ human resources
 • Managers en functionarissen arbeidsvoorwaarden
 • P&O- en beloningsadviseurs
 • Leden van Ondernemingsraad

Wat is de inhoud van de leergang?

Pensioenen en pensioenstelsels zijn elke dag wel in het nieuws. Steeds meer werknemers hebben interesse in pensioen en zullen met steeds meer vragen komen. Tijdens Leergang Pensioenen wordt ingegaan op de voor- en nadelen van verschillende pensioensystemen. Ook is er aandacht voor het examen Pensioenpraktijk van de SEFD. De stof voor dit diploma zit vrijwel volledig in de leergang. Als u dit examen wilt afleggen bekijkt de docent met u welke stof u nog extra kunt bestuderen. Als u hiervoor slaagt heeft u een officieel erkend diploma.

Is een vooropleiding vereist en wat is de studiebelasting?

Voor deze leergang is basiskennis van pensioenen vereist, bijvoorbeeld opgedaan door het volgen van de studiedag Inzicht in uw Pensioen. Om uw basiskennis te kunnen opfrissen krijgt u als deelnemer enkele weken voor de start van de leergang toegang tot de online-lerenmodule Pensioenen-basis.

Om de praktische waarde van de leergang te vergroten wordt ook ingespeeld op de pensioenreglementen van de deelnemers. Zorg daarom dat u dit reglement in uw bezit heeft en doorgekeken heeft.

De leergang zelf bestaat naast de inleidende online-module uit 4 lesdagen van 9:30 - 16:30 uur. Tussen de lesdagen zitten telkens een of twee weken. Aan de hand van casussen bereidt u in die tijd de volgende les voor.

Hoe ziet het programma eruit?

Verschillende aspecten van pensioen

 • De Wet Loonbelasting
 • Onderbrengen van pensioen
 • Het Ondernemingspensioenfonds
 • Het bedrijfstakpensioenfonds
 • Pensioen bij de Verzekeraar
 • De verhouding tussen pensioenpartijen
 • CAO - afspraken

De inhoud van de pensioenregeling

 • Waar bouwt een werknemer pensioen over op
 • Pensioengrondslag
 • AOW franchise
 • De uitkeringsovereenkomst
 • De kapitaalovereenkomst
 • Premieovereenkomst
 • Ouderdomspensioen
 • Nabestaandenpensioen
 • Andere vormen van pensioen

Financiering en Fiscale aspecten

 • Premieafdracht
 • Jaarlijkse inkoop
 • Jaarlijkse premie
 • Pensioenlasten van de werkgever
 • De Eigen bijdrage van de werknemer
 • Pensioen in de Wet loonbelasting

Bijzondere onderwerpen

 • Ontslag en pensioen
 • Waardeoverdracht
 • Premievrij pensioenaanspraak
 • Aantasting van pensioen
 • Pensioen en arbeidsongeschiktheid
 • Gevolgen van werkloosheid
 • Gevolgen van Scheiding

Keuze in de pensioenregeling

 • Wanneer met pensioen
 • Uitruil van pensioen
 • Afschaffing Vut en Prepensioen
 • Overgangsrecht voor oudere werknemers       

Extra voorzieningen naast pensioenregelingen

 • Bijsparen in de pensioenregeling
 • Lijfrentevoorzieningen
 • Wet Banksparen
 • Levensloopregeling

Afsluiting van de leergang Pensioendeskundige

Als u alle lesdagen heeft bijgewoond ontvangt u een certificaat van deelname. De lesstof van deze leergang sluit vrijwel volledig aan bij de exameneisen van het NIBE/SVV-diploma Pensioenpraktijk. Wilt u dat examen afleggen, dan geeft de docent u graag meer informatie over de beste wijze waarop u zich daarop kunt voorbereiden.


DocNr: 33354
Laatste wijziging: 21-4-2017