Alles over de loonaangifte

Opleidingen

Inschrijven

Cursusdata


maandag 8 oktober 2018
van 9:30u tot 16:30u

Utrecht La Vie

(Incompany in overleg)

Kosten

Vanaf € 376,00 tot € 470,00
per deelnemer
(Bekijk onze tariefinformatie)
(Incompany op aanvraag)

All-in prijs, dus inclusief:

treinretour 1e klas of parkeerkaart
documentatie
lunchbuffet
koffie, thee, frisdrank
exclusief BTW

Docent

Jos van Weert
"Geweldige docent; veel praktijkkennis."

Over deze opleiding

Kennistraining
Maximaal 20 deelnemers
Basisniveau
83 6

Inschrijven

Verminder de kans op belastingcontrole en naheffingen

Deelnemers aan deze studiedag beoordeelden deze gemiddeld met een 8,6.

Uit de evaluaties: ”Goede studiedag waar we met zijn allen veel aan gehad hebben”

Op 6 mei is onze docent Jack-Willem Beckers overleden. Hij presenteerde deze studiedag de afgelopen jaren gezamenlijk met Jos van Weert. De opzet van de studiedag zal door Jos van Weert nu worden herzien, waarbij inhoud en leerdoelen uiteraard hetzelfde blijven. De studiedag die voor 6 juni 2018 gepland was, is verplaatst naar 8 oktober.

Alles over de loonaangifte is een studiedag die anders is dan alle andere, doordat we niet alleen naar uw kant van de aangifteketen kijken, maar ook naar de kant van de ontvanger, de Belastingdienst. Twee deskundigen komen u, elk vanuit een eigen invalshoek, inzicht geven in zaken die overbodige kosten kunnen voorkomen. Fouten in de loonaangifte kunnen namelijk grote gevolgen hebben. Door de invoering van de Werkkostenregeling wordt het inzichtelijk houden van de loonaangifteketen (vrije ruimte) nog crucialer. Vergissingen leiden tot naheffingen of boetes, maar werken ook door in de berekening van premies, uitkeringen en toeslagen. Door goed inzicht te hebben in de verwerking van de gegevensstroom bij u en de Belastingdienst kunt u fouten voorkomen. En door op die manier de loonaagifteketen optimaal te laten verlopen worden ook controles minder noodzakelijk en minder frequent. Daar is niet alleen de Belastingdienst blij mee, maar zijn alle werkgevers, en bent dus ook u bij gebaat.

Voor wie is de training Alles over de loonaangifte van belang?

Goede kennis van de loonaangifteketen is belangrijk voor alle salaris- en financiële professionals die te maken hebben met de uitwisseling van (loon)gegevens met de Belastingdienst.

Hoe is deze studiedag opgebouwd?

Tijdens deze training krijgt u door twee deskundigen, te weten één trainer van 2Xplain en één specialist vanuit de Belastingdienst kennis van en inzicht in het belang van een goede gegevenskwaliteit in de loonaangifteketen. Dit gebeurt aan de hand van praktijksituaties die zowel door de trainers als door de deelnemers zelf worden ingebracht. Het uiteindelijke doel: inzicht krijgen in de gegevensstromen en de verwerking daarvan, waardoor fouten, en daaruit voortvloeiende naheffingen en boetes, kunnen worden voorkomen en controles minder nodig zijn.

Welke onderwerpen komen er aan de orde?

 • Het belang van goede gegevens voor zowel het ketenproces als de afnemers van de loonaangifte keten.
  Voorbeelden maken zichtbaar hoe correcte gegevens ook direct effect sorteren voor de (ex)werknemer, onder meer bij de (dagloon)berekening ten behoeve van toeslagen en uitkeringen.
 • Inzicht geven in hoe de controlemechanismes in het ketenproces nu werken. (Terugkoppelingen "vanaf de poort" of later in het verwerkingsproces.)
  Voorbeelden geven inzicht in fout-signalen die met inhoudingsplichtigen worden besproken en de huidige pogingen om die structureel te voorkomen.
 • Aanpak van een loonheffings-onderzoek. Op hoofdlijnen wordt doorgenomen hoe een loonheffings-onderzoek wordt uitgevoerd. Daarbij wordt een link gelegd naar het horizontaliseren van toezicht en de nadruk op tax control framework.
  Voorbeelden van kwaliteitsbevindingen in het toezicht.
 • Naast herstel wordt steeds meer aandacht besteed aan het in de toekomst voorkomen van fouten. De Belastingdienst werkt samen met software-ontwikkelaars om de interne gegevensbeheersing van de salarisadministrateur te ondersteunen.
  Voorbeelden worden gegeven van het samen delen van interpretaties, data, normatiek en analyse mogelijkheden gericht op het verhogen van de kwaliteit van de eerste vastlegging.

DocNr: 33282
Laatste wijziging: 9-5-2018