Juni-webinar: Wet loonbelasting nader uitgelicht

Opleidingen

Inschrijven

Startdatum


dinsdag 26 juni 2018
van 10:00u tot 11:00u

Online

(Incompany in overleg)

Kosten

Vanaf € 76,50
per deelnemer
(Bekijk onze tariefinformatie)
(Incompany op aanvraag)

Docent

Gerrie de Hoop
"Duidelijke uitleg over een ingewikkeld onderwerp"

Over deze opleiding

Kennistraining
Maximaal 100 deelnemers
Basisniveau
10

Inschrijven

2Xplain-webinar: De Wet op de Loonbelasting 1964 nader uitgelicht

Voor de salarisprofessional is het Handboek Loonheffingen van grote praktische betekenis. Hoewel het Handboek strekt tot voorlichting, rekenen inhoudingsplichtigen en werknemers erop dat de inhoud ervan rechtens juist is. Die inhoud kunt u echter alleen controleren aan de hand van de Wet op de Loonbelasting 1964 en andere rechtsbronnen, zoals het Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de Uitvoeringsregeling 2011. Tijdens het webinar "De Wet op de Loonbelasting 1964 nader uitgelicht" wordt de structuur van de wet uitgelegd. Daarbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de begrippen ‘werknemer’, ‘inhoudingsplichtige’ en ‘loon’. Deze drie begrippen vormen immers de pijlers van de loonbelasting.

Actualiteiten en vragen

Webinars beginnen om 10:00 uur met een kort overzicht van wetstsvoorstellen en andere actuele ontwikkelingen in de regelgeving. Tijdens elk webinar kunt u vragen stellen. Deze worden aan het eind van het webinar beantwoord. Afhankelijk van het aantal vragen kan een webinar daardoor wat langer duren dan een uur.

Blijf up to date met de maandelijkse webinars

Elke laatste dinsdag van de maand komt een deskundige van 2Xplain de HR- en salarisprofessionals online bijpraten over actualiteiten, regelgeving en ontwikkelingen, of gaat hij dieper in op een vaktechnisch onderwerp.

Voor de actuele deelnamekosten kijkt u op het tarievenoverzicht. Deelname is extra voordelig met een webinar-abonnement. U kunt zich daar op ieder moment voor aanmelden. Uw abonnement start dan met het eerstvolgende webinar en eindigt een jaar later. Met een webinar-abonnement heeft dus altijd toegang tot 12 webinars. 

Nog niet eerder aan een 2Xplain-webinar deelgenomen? Dan mag u gratis deelnemen. Schrijf hier meteen gratis in.

Voor elk webinar ontvangt u een persoonlijke toegangslink. Na deelname ontvangt u per mail een certificaat. Deelnemen aan een 2Xplain-webinar levert 10 Nirpa-PE-punten op.


DocNr: 100611
Laatste wijziging: 6-6-2018